Nog geen akkoord binnen Pro League over collectieve verkoop van tv-rechten
Foto: BELGA

De leden van de Pro League hebben nog geen akkoord bereikt over de verdeelsleutel van de tv-rechten. Zolang daarover geen unanimiteit is, willen de clubs zich ook niet akkoord verklaren met een collectieve verkoop van de tv-rechten. Toch zet het management het voorbereidend werk om de tender te lanceren voort, zo meldde Pierre François donderdag.

Enkele topclubs spelen met het idee om hun rechten zelf te vermarkten, om daar op die manier meer munt uit te slaan. De kleinere clubs willen dat absoluut vermijden. Het huidige tv-contract, dat jaarlijks zo’n 80 miljoen opbrengt voor de clubs, loopt af op het einde van volgend seizoen. Maar om de tv-rechten collectief te verkopen, is unanimiteit nodig en die is er op basis van de huidige verdeelsleutel niet.

Toch kreeg het management van de Pro League het mandaat om het voorbereidende werk voort te zetten, zodat de tender eind oktober of begin november gelanceerd kan worden. “We hopen dat we in januari 2020 de voorstellen van geïnteresseerde partijen kunnen voorleggen en eind januari te landen”, zegt Pierre François namens de Pro League. “De uitkomst van de tender kan misschien de sleutel zijn om tot een akkoord te komen over de collectieve verkoop van de tv-rechten.”

Wel akkoord omtrent financiering van arbitrageplan

De Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zijn wel tot een vergelijk gekomen omtrent de financiering van het masterplan arbitrage dat Peter Bossaert in mei voorstelde. Dat bevestigde Pierre François, CEO van de Pro League, donderdag. De profclubs leggen voor het plan van Bossaert 300.000 euro op tafel.

De Pro League plaatste meteen drie punten van voorbehoud bij het arbitrageplan. Er waren vragen bij de financiering ervan, de Pro League eiste een zitje voor François in het scheidsrechtersdepartement en de aanstelling van technisch directeur arbitrage Bertrand Layec stond ter discussie.

Over de financiering van het arbitrageplan, dat de Pro League 300.000 euro zal kosten, en de aanstelling van Layec werd een vergelijk gevonden. De vertegenwoordiging van de Pro League in het scheidsrechtersdepartement strookt niet met regels van de Wereldvoetbalbond FIFA. De Pro League, die tenslotte het grootste deel van de financiering voor zijn rekening neemt, zocht en vond daarom een creatieve oplossing.

Er wordt een “Liaison Committee” opgericht, waarin vertegenwoordigers van de Pro League en de KBVB over de arbitrage in gesprek kunnen gaan. Namens de Pro League zal Pierre François zetelen samen met een expert. De naam van ex-scheidsrechter Luc Wouters circuleert. De algemene vergadering van de Pro League keurde donderdag het reglement omtrent het Liaison Committee goed. Zodra ook de KBVB voor dat nieuwe orgaan het licht op groen zet, zal ook het arbitrageplan van de KBVB op zijn beurt goedgekeurd worden door de Pro League.