Hart Boven Hard lanceert petitie tegen integratieplannen
Foto: rr

De burgerbeweging vindt dat onderdelen van de Vlaamse onderhandelingsnota te veel beginnen te lijken op het zeventigpuntenplan van het Vlaams Blok.

110 academici, politici en oudstrijders van de strijd voor het cordon sanitaire hebben al getekend, en Hart Boven Hard hoopt dat er nog velen bijkomen, nu de petitie aan het adres van de Vlaamse onderhandelaars online komt.

De beweging maakt zich zorgen over de voorstellen die tijdens de Vlaamse formatie worden besproken. ‘Er staan voorstellen in die rechtstreeks uit het oude, racistische zeventigpuntenplan van het Vlaams Blok lijken te komen’, vindt Hart Boven Hard.

‘Dit plan was 27 jaar geleden voor alle democratische partijen de reden voor een cordon sanitaire tegen die partij, om zo te verhinderen dat haar voorstellen ooit werkelijkheid zouden worden. De democratische rechtsstaat en de mensenrechten mochten niet in het gedrang komen.’

Hart Boven Hard legt een verband tussen de strengere regels voor inburgering in de Startnota voor de nieuwe Vlaamse regering en de Nota Integratie die de werkgroep Inburgering en Integratie bespreekt, en punt 28 uit het zeventigpuntenplan: het invoeren van een burgerschapsproef voor het verwerven van de nationaliteit.

Net zo vreest de beweging dat de strengere regels voor het toekennen van sociale woningen een uitvoering zijn van punt 24: sociale huisvesting voor eigen volk eerst. Ook de beperkingen op de sociale rechten voor nieuwkomers, zoals kinderbijslag, lijken gekopieerd uit het zeventigpuntenplan.

‘Een aantal van de verguisde zeventig punten heeft de weg naar het beleid al gevonden. Democratische basiswaarden en mensenrechten belanden zo op een gevaarlijk hellend vlak’, vindt Hart Boven Hard. Het roept de onderhandelende partijen op om die plannen te laten vallen.

De werkgroep Inburgering en Integratie vergadert uitgerekend vandaag. Een akkoord is er voorlopig niet. Integratie en Inburgering is een van de thema’s waar de toekomstige coalitiepartners N-VA, CD&V en Open VLD maar moeizaam vorderingen maken. De teksten waar Hart Boven Hard zich zorgen over maken, zijn de startteksten die N-VA op tafel had gelegd.

De petitie en alle namen die al hebben ondertekend zijn hier terug te vinden