Herent geeft geen advies rond erkenning Al Ihsaan-moskee
De Al Ihsaan Moskee bevindt zich in Leuven. Foto: BELGA

De Herentse gemeenteraad besliste dinsdagavond om geen advies uit te brengen over de intrekking van de erkenning van de Leuvense moskee Al Ihsaan. Het voorstel van de oppositie voor een negatief advies werd verworpen.

De Herentse gemeenteraad besliste dinsdagavond meerderheid (N-VA, CD&V, Open Vld) tegen minderheid (Groen, sp.a, H21) om geen advies uit te brengen over de intrekking van de erkenning van de Leuvense Al Ihsaan -moskee. Het voorstel van de oppositie voor een negatief advies werd verworpen.

De vraag om advies kaderde in de procedure die Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) opstartte om de erkenning van de moskee teniet te doen. Volgens Homans waren er heel zware aanwijzingen dat de moskee salafistisch onderwijs ondersteunde.

Herent werd om een advies gevraagd omdat de gemeente zich in de gebiedsomschrijving van de moskee bevindt. Burgemeester Astrid Pollers (N-VA) wees er echter op dat het Herentse bestuur geen contact had met het bestuur van de moskee en daardoor geen elementen had om een eventueel advies op te baseren. Ook de politiezone Herent-Kortenberg (HerKo) kon geen argumenten pro of contra aanvoeren.

Polariserende handelwijze

De oppositie was het daar niet meer eens. Door geen advies uit te brengen maakte de gemeente zich volgens Jos Vandikkelen (Groen) medeplichtig aan de polariserende handelwijze van Homans. Luk Draye (sp.a) meldde dat de gemeenteraad zich tien jaar geleden zo goed als unaniem achter de erkenning van de moskee schaarde en pleitte voor een negatief advies als principiële steun aan de vele moskeegangers in Herent.

In hun gemeenschappelijk amendement pleitten de drie oppositiepartijen om de intrekking van de erkenning negatief te adviseren, te blijven kiezen voor dialoog, samenwerking en verbondenheid. Ze verzetten zich tegen elke vorm van polarisering en extremisme in de samenleving. Bovendien nodigden ze Homans uit om met de vertegenwoordigers van Al Ihsaan in gesprek te gaan over de bezorgdheden en over een verdere uitbouw van de moskee conform de erkenningscriteria. De meerderheid verwierp dit amendement evenwel.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig