Didier Reynders krijgt binnen de Europese Commissie de portefeuille Justitie toegewezen. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen meegedeeld. Het gaat niet om een van de zwaarste portefeuilles van de Commissie, al wachten hem wellicht zware confrontaties met Hongarije en Polen.

Reynders zal nauw moeten samenwerken met de Tsjechische Vera Jourová, die als vicevoorzitter van de Commissie boven hem staat. Zij had in de vorige Commissie de bevoegdheid Justitie. Zij moest toen wel het gedeelte  Rechtsstatelijkheid overlaten aan Frans Timmermans. Dezelfde opdeling gebeurt nu ook: Reynders neemt justitie over, en Rechtsstatelijkheid valt voortaan onder bevoegdheid van Jourová.  

Concreet vraagt Von der Leyen aan Reynders om de focus in zijn werk te leggen op 'sociale rechtvaardigheid, in de breedste zin: van rechtsstatelijkheid tot misdaadpreventie, justitiële samenwerking en consumentenbescherming.'

Zo zal Reynders ook verantwoordelijk zijn voor het controleren van het naleven van de rechtsstaat. Hij heeft de opdracht gekregen een manier te ontwikkelen om jaarlijks een evaluatie te maken van de situatie in alle lidstaten, het zogenaamde 'European rule of law mechanism'. Dat belooft een uitdaging te worden: onvermijdelijk zal hij op dat vlak botsen met Hongarije en Polen. 

Von der Leyen prees Jourová voor het werk dat ze geleverd heeft op Justitie, en zei er niet aan te twijfelen dat de tandem Jourová-Reynders ook goed zal werken. 

Hoorzitting

Reynders moet, net als de andere Eurocommissarissen, wel nog een hoorzitting in het parlement doorstaan. Dat gebeurt ergens tussen 30 september en 8 oktober. Als alles goed gaat, neemt hij dan op 1 november zijn functie als commissaris voor Justitie op. 

Von der Leyen heeft zoals verwacht ook twee 'superondervoorzitters' aangesteld. Het gaat om bekende gezichten, die ook deel uitmaken van de aftredende Commissie: de Deense Margrethe Vestager, die verantwoordelijk wordt voor digitale industrie, en de Nederlander Frans Timmermans, die ‘klimaat-commissaris’ wordt.