Discriminatie op Brusselse huurmarkt blijft erg groot
Foto: credit

De zoektocht naar een huurwoning in Brussel verloopt niet voor iedereen positief. Uit een onderzoek van professor Pieter-Paul Verhaeghe van de VUB blijkt dat discriminatie vooral Noord-Afrikaanse mannen, werklozen en mensen met een handicap treft.

Het onderzoek richtte zich tijdens de eerste zeven maanden van 2019 op de private huurwoningenmarkt. Er werden 5.509 praktijktesten uitgevoerd via Immoweb en Zimmo. Vier discriminatiegronden werden getest: etnische origine, handicap, inkomensbron en gezinssamenstelling.

De resultaten tonen dat mannen met een Noord-Afrikaanse naam in 20 procent van de gevallen gediscrimineerd worden door makelaars ten opzichte van mannen met een Belgische naam. Kandidaten met een werkloosheidsuitkering worden in 23 procent van de testen systematisch benadeeld in vergelijking met kandidaten met een loon van ongeveer dezelfde hoogte. Personen met een mentale beperking worden zelfs in 29 procent van de gevallen benadeeld.

Mannen versus vrouwen

Bij gezinssamenstelling hangt de mate van discriminatie sterk af van het geslacht en de etnische afkomst. Voor kandidaten met een Belgische naam speelt de gezinssamenstelling amper een rol. “Bij kandidaat-huurders met een Noord-Afrikaanse naam lijkt de gezinssamenstelling wel een significante rol te spelen: daar worden voornamelijk Noord-Afrikaanse, alleenstaande mannen gediscrimineerd en veel minder de Noord-Afrikaanse koppels of Noord-Afrikaanse vrouwen”, stelt prof. Verhaeghe.

Deze resultaten bevestigen de bevindingen uit de nulmeting van 2017. Er zijn geen indicaties dat de discriminatie op de huurwoningmarkt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sindsdien verminderd is.