Migratiestroom van Europeanen zorgt voor grote demografische groei in Brussel
Brussel, Grote Markt Foto: BELGA

Europese migranten zorgden tussen 2000 en 2018 voor 55 procent van de bevolkingstoename in Brussel. Dat stelde Charlotte Casier, geografe aan de Université Libre de Bruxelles, vast in haar onderzoek naar de buitenlandse bevolking in Brussel.

Tussen 2000 en 2018 kende de Brusselse bevolking een groei van 960.000 naar 1.200.000 inwoners. Uit het onderzoek van Casier blijkt nu dat liefst 55 procent van die groei op het conto staat van buitenlanders uit de EU. De aanwezigheid van de Europese instellingen maakt dat het Brussels gewest in 2018 liefst 275.000 niet-Belgische EU-burgers huisvestte. Dat aantal is goed voor 23 procent van de 1,2 miljoen inwoners.

Inwoners uit de nieuwe lidstaten - Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Hongarije, Malta, Cyprus, Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Polen en Tsjechië - zorgen voor de grootste impact.

De verdeling tussen mannen en vrouwen verschilt van nationaliteit tot nationaliteit. Er is een opvallende stijging van het aandeel van mannen onder de Polen, Bulgaren en Roemenen. Deze nationaliteiten integreren zich hoofdzakelijk in twee laaggeschoolde sectoren: de bouwsector voor mannen en de schoonmaaksector voor vrouwen.

Verder blijkt dat Brusselaars uit de nieuwe EU-lidstaten doorgaans jong en overwegend van het vrouwelijk geslacht zijn. Europeanen tussen 25 en 54 jaar zijn oververtegenwoordigd in Brussel, terwijl de andere leeftijdscategorieën ondervertegenwoordigd zijn.

Waar de ingeweken Europeanen in Brussel wonen en verblijven, is niet opvallend gewijzigd. Hun aanwezigheid is groter in het centrum en in de eerste Brusselse stadsgordel. Het zuiden van het Brussels gewest geniet de voorkeur van de Fransen, terwijl de Polen, Roemenen en Bulgaren zich vooral in de westelijke wijken van de hoofdstad vestigen.