Vlaamse ambtenaren mogen binnenkort niet meer vliegen voor korte dienstreizen
Dienstreizen naar Parijs, Amsterdam of Londen zullen binnenkort niet meer met het vliegtuig kunnen worden gedaan. Foto: BELGA

Vanaf 1 oktober zal het personeel van de Vlaamse overheid niet langer het vliegtuig mogen nemen voor een buitenlandse dienstreis van minder dan 500 kilometer of minder dan zes uur reizen over land.

De Vlaamse overheid volgt daarmee het voorbeeld van het Vlaams Parlement om buitenlandse dienstreizen te ‘verduurzamen’. De ingreep is maar één van de vele aanpassingen aan het Vlaams Personeelsstatuut dat vrijdag is goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Met het vliegtuig naar Parijs, Amsterdam of Londen gaan, zal dus niet langer kunnen. ‘Tenzij wordt aangetoond dat de verplaatsing met een ander vervoermiddel een onevenredig verlies van tijd of middelen meebrengt, of om andere zwaarwichtige redenen niet opportuun of praktisch uitvoerbaar wordt geacht’, luidt de nieuwe regel.

Daarnaast zullen ambtenaren voortaan recht hebben op een forfaitaire vergoeding als ze hun elektrisch of plug-in hybride dienstvoertuig thuis opladen. Ook de voorwaarden voor de terugbetaling van de kosten voor de installatie en het onderhoud van een thuislaadpunt worden uitgebreid.

Hervorming fietsvergoeding

Er zijn ook maatregelen die op een ander moment zullen ingaan, zoals de hervorming van de fietsvergoeding. Die hervorming moet een einde maken aan de onduidelijke cumulatieregeling. Nu zijn er nog ambtenaren die vrezen dat ze hun recht op een abonnement op het openbaar vervoer zullen verliezen wanneer ze met de fiets komen werken.

Vanaf 1 januari 2020 zal de overheid daarom volgende regel hanteren: wie minder dan 80 procent van de tijd naar het werk fietst, blijft recht hebben op een abonnement voor het openbaar vervoer. De trouwe fietsers, die minstens 80 procent van de tijd naar het werk fietst, kan zijn fietsvergoeding niet cumuleren met een abonnement openbaar vervoer. Dat abonnement zal bovendien voortaan automatisch worden stopgezet na drie maanden ononderbroken afwezigheid.