Directie en vakbonden De Lijn bereiken intentieverklaring over nieuwe cao
De Lijn in Antwerpen. Foto: Photo News

Na constructieve gesprekken kwamen de directie en drie vakbonden van De Lijn tot een intentieverklaring over de nieuwe cao 2019-2020.

De vakbonden trekken nu met de teksten naar hun achterban. Doel is de finale versie op 24 september te ondertekenen en op 2 oktober voor te leggen aan de raad van bestuur van De Lijn.

Secretaris Jo Van der Herten van het ACV Openbare Diensten is tevreden met het resultaat. ‘De eis van de vakbonden was de maximale invulling van de loonnorm van 1,1 procent, zoals voorzien in het interprofessioneel akkoord (IPA).’

De cao voorziet effectief in een koopkrachtverhoging voor het personeel vanaf 1 september 2019. De bonden bekwamen ook een ecocheque van 210 euro pro rata de tewerkstellingsbreuk voor 2019, waardoor de 1,1 procent marge uit het IPA netto zal worden omgezet. Verder kon ook de cao landingsbanen worden verlengd.