Selam College bijt in het zand bij Raad van State
Het Selam College in Genk. Foto: Belga

De Raad van State heeft donderdag het verzoek van het Selam College in Genk afgewezen om alsnog erkend en gesubsidieerd te worden. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits had vorige week beslist het college geen voorlopige erkenning te geven. Het schoolbestuur ging tegen die beslissing in beroep bij de Raad van State, maar bijt dus in het zand.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) besliste vrijdag op basis van een advies van de Onderwijsinspectie en een oordeel van het Agentschap Onderwijsdiensten om de school geen erkenning te geven.

De inspectie hield ­rekening met een onderzoek van de Staatsveiligheid naar ‘de indienende vzw en de mogelijke effecten op het pedagogische project’. Er bleek geen garantie te zijn dat de rechten van de mens en van het kind gerespecteerd zouden worden, klonk het.

De school maakte daarop bekend beroep aan te tekenen tegen het besluit van Crevits, maar de Raad van State ging dus niet mee in de argumentatie van de instelling. De auditeur bij de Raad van State oordeelde woensdag al dat de beslissing van Crevits goed gemotiveerd was. Donderdag blijkt ook het administratief rechtscollege op dezelfde lijn te zitten. Het stelt vast dat de school niet over de helft van het aantal leerlingen beschikt om voor subdidiëring in aanmerking te komen. Ze kan ook niet aantonen waarom via een hoogdringende procedure moest worden gegaan.

Het schoolbestuur had ook vragen bij de informatie van de Staatsveiligheid waarop de weigering deels werd gebaseerd. Dat rapport werd geclassificeerd als 'beperkte verspreiding'. De Raad van State vindt het niet raadzaam om in het kader van een hoogdringende procedure en zonder diepgaand onderzoek de vertrouwelijkheid te lichten. Dat kan immers ingrijpende gevolgen hebben voor de betrokkenen of voor het openbaar belang. Daarom stemde de Raad van State in met de vertrouwelijke behandeling van de stukken.

Er is wel nog een procedure ten gronde mogelijk.