Aantal huisartsarme gemeenten in Vlaanderen blijft toenemen
Foto: Paul Bolsius

Vlaanderen telt voor de periode van juni 2019 tot eind 2020 in totaal 227 ‘huisartsarme’ gemeenten (Antwerpen en Gent niet meegeteld).

Dit zijn gemeenten met minder dan 90 actieve huisartsen per 100.000 inwoners, of minder dan 125 in dunbevolktere gemeenten. Vorig jaar stabiliseerde dat aantal nog op 195 gemeenten, aldus de jaarlijkse berekening van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Ook al stijgt het aantal erkende huisartsen jaar na jaar, toch neemt ook het aantal ‘huisartsarme’ gemeenten verder toe. Voor 2015-2016 komt het agentschap op 180 huisartsarme gemeenten, 185 voor 2016-2017 en 199 voor 2017-2018.

‘De stijging dit jaar komt enerzijds omdat voor de berekening andere maar betere cijfers zijn gebruikt over het aantal actieve artsen. Anderzijds zijn artsen nu vaker op zoek naar een groepspraktijk om zich te vestigen, waar ze een betere thuis-werk balans kunnen hebben. Door de vergrijzing zetten nogal wat oudere artsen hun solopraktijk stop. Die wordt dan niet altijd voortgezet door een nieuwe arts’, aldus Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid.

Prioritaire zone

Dit betekent nog niet dat er in al die 227 gemeenten een tekort aan huisartsen is. ‘We houden bijvoorbeeld geen rekening met hoeveel artsen fulltime of parttime werken, hoeveel patiënten ze aannemen of wat de zorgnoden zijn in een bepaalde regio’, aldus Moonens. Voor de grootsteden Antwerpen en Gent gebeurt de berekening niet op gemeenteniveau maar op het niveau van wijken en deelgemeenten.

Bij de berekening van 2018-2019 zijn er 54 gemeenten ‘prioritaire zone’ geworden (met minder dan 90 actieve huisartsen per 100.000 inwoners) die het niet waren, en 19 gemeenten zijn niet langer prioritaire zone.

Huisartsen die zich in een prioritaire zone vestigen kunnen een aanmoedigingspremie aanvragen van 20.000 euro. In 2018 kregen 223 artsen zo’n premie. In 2017 ging het om 205 premies, in 2016 om 159. De middelen voor die premies werden in 2018 verhoogd met 3,4 miljoen euro, zodat alle aanvragen ingewilligd kunnen worden.

In 2016 telde Vlaanderen 8.621 erkende huisartsen, in 2018 waren er dat 9.267.