N-VA scherp na voordracht Didier Reynders als Eurocommissaris
Didier Reynders Foto: ISOPIX

De federale regering draagt MR-vicepremier Didier Reynders voor als Europees Commissaris. Dat laat premier Charles Michel zaterdagavond weten. N-VA noemt de voordracht 'onaanvaardbaar'.

Normaal gezien gebeurt de aanstelling van een Europees Commissaris in het kader van een regeringsvorming. Maar die is nu nog niet aan de gang. Een beslissing drong zich echter op: het Finse voorzitterschap van de Europese Unie heeft de lidstaten gevraagd om uiterlijk tegen maandag 26 augustus te laten weten wie hun kandidaat is. De kandidaten zullen dan een gesprek hebben met de gekozen voorzitster Ursula von der Leyen.

Hoewel de regering in lopende zaken is, nam ze dus een beslissing. ‘Deze aanstelling als Belgische kandidaat voor de functie van Europees commissaris is conform met het concept van lopende zaken, omdat ze absoluut noodzakelijk is voor de belangen van de staat en gelet op de dringendheid van de zaak’, laat premier Michel weten. Hij heeft ook informeel overleg gehad met ‘de in de Kamer van volksvertegenwoordigers door een erkende fractie vertegenwoordigde democratische politieke partijen’ en overleg gepleegd met de Kamervoorzitter.

Niettemin noemt N-VA het 'onaanvaardbaar' dat de federale regering Didier Reynders (MR) voordraagt als Eurocommissaris. 'Deze federale regering, die geen enkele democratische legitimiteit heeft, begint steeds meer te lijken op een uitzendkantoor voor ministers in lopende zaken. Bovendien gaat na het voorzitterschap van de Raad van Europa voor Charles Michel, opnieuw een topfunctie naar een Franstalige politicus', zegt Peter De Roover, N-VA-fractieleider in de Kamer .

'Vlaming van levensbelang'

N-VA vindt dat de regering het parlement bij de beslissing had moeten betrekken. De Roover: 'Het is bijzonder spijtig om te moeten vaststellen dat deze regering in lopende zaken weer niet de democratische reflex heeft om het parlement in deze belangrijke beslissing te betrekken. De Europese Unie en de functie van Eurocommissaris zijn te prominent om te laten beslissen door een regering in lopende zaken zonder meerderheid. Vijf jaar lang zal Didier Reynders een van de belangrijkste Belgische stemmen op het Europese niveau zijn, maar met welke democratische legitimiteit?’

N-VA vindt het ook ‘onbegrijpelijk’ dat CD&V en Open VLD met de voordracht van Reynders instemden en niet voor een Vlaamse kandidaat kozen. ‘Het zou in normale omstandigheden al opmerkelijk zijn dat alle Europese functies naar vertegenwoordigers van één taalgroep gaan, maar nu we binnenkort met de Brexit geconfronteerd worden is het van levensbelang een Vlaming aan die Europese tafels te hebben,’ besluit De Roover. Die merkt ook op dat Ursula von der Leyen had opgeroepen om een man én een vrouw voor de dragen als eurocommissaris, zodat ze evenveel mannen als vrouwen in haar commissie zou kunnen laten zetelen.

Reynders 'verheugd'

Na twintig jaar onafgebroken ministerschap verlaat Didier Reynders dus de nationale politiek. Met de functie van Europees Commissaris heeft Reynders eindelijk de internationale topjob op zak waar hij eerder al naar verlangde. Enkele maanden geleden greep hij naast de functie van secretaris-generaal van de Raad van Europa. Momenteel is hij, naast vicepremier, nog informateur.

‘Ik ben uiteraard heel blij met het vertrouwen dat de collega’s in mij stellen’, zo liet Reynders zaterdagavond weten aan Belga. ‘Ik ben ook verheugd met het grote aantal positieve reacties die mij sinds de aankondiging bereiken.'

Welke portefeuille Reynders zal krijgen in de Europese Commissie, is nog niet duidelijk. Het is wellicht wachten tot alle lidstaten de naam van hun commissaris hebben doorgegeven. Tot nu toe hebben 24 van de 27 lidstaten dat al gedaan. Reynders wil dan ook geen voorkeur uitdrukken voor een bepaalde portefeuille. Hij benadrukte wel dat het belangrijk was om de Europese timing te respecteren.

Blijft informateur

De kandidaten hebben maandag een gesprek met aanstaand Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. ‘België neemt deel vanaf het begin’, zo zegt Reynders. ‘Dat laat ons toe meteen het debat te voeren over de competenties, op hetzelfde ogenblik als de kandidaten van de andere lidstaten.’

Over zijn rol van federaal informateur aan de zijde van Johan Vande Lanotte (SP.A), liet Reynders weten voort te zullen werken. ‘We zien wel hoe dat de komende maanden allemaal georganiseerd wordt’.