camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Brief van de dag

Kennis en inhoud in het onderwijs

Het is bijna aandoenlijk hoe Dirk Van Damme, topman bij de Oeso en als ik mij niet vergis in een niet zo ver verleden pleitbezorger van het competentieonderwijs, remedies aanbeveelt tegen de catastrofale toestand van het begrijpend lezen in het Vlaamse onderwijs (DS 23 augustus). Zijn remedies zijn samen te vatten met de woorden ‘kennis’ en ‘inhoud’, twee begrippen die in het onderwijs al twee decennia taboe zijn. De van elke inhoud losgerukte ‘competenties’ die men al die tijd als zaligmakend heeft beschouwd, blijken nu de bron van alle ellende te zijn.

De podcasts van De Standaard