Nieuwe campagne wijst op gevaar van hoogspanningslijnen
Foto: VUM

Ook zonder hoogspanningskabels aan te raken, kunt u gevaarlijk gewond raken. Een nieuwe campagne van Elia waarschuwt daarvoor.

Vele mensen kennen het gevaar van hoogspanningskabels niet. Zelfs als je ze niet aanraakt, kunnen elektrisering en – dodelijke – elektrocutie voorkomen. Hoogspanningsbeheerder Elia raadt daarom aan om op een afstand van tien meter te blijven van een hoogspanningskabel. Elke hoogspanningslijn kan een andere spanning bevatten van 30, 70, 150, 220 of 380 kilovolt. Hoe hoger de spanning, hoe verder de veilige afstand is.

Als je te dicht bij de hoogspanningslijn komt, springt de elektriciteit immers over van die lijn naar het voorwerp of de persoon en ontstaat er een vlamboog. ‘In de zone rond de lijn zit een elektrisch veld. Als je in dat elektrisch veld komt, slaat de elektriciteit over, omdat die altijd een weg zoekt naar de grond’, legt Tom Demeyer, woordvoerder van Elia, uit. Hoe hoger de spanning is, hoe groter de schade zal zijn en niet alleen aan de hoogspanningslijnen, maar ook aan de persoon of het voorwerp vlakbij de lijn.

‘Het aantal ongevallen is heel beperkt, ongeveer een of twee per jaar en dat zijn dan niet altijd dodelijk ongevallen’, nuanceert Demeyer.

Nu de periode van de fruitpluk start (en de telers uitrukken met hun ladders) wil Elia met een campagne de fruittelers informeren. ‘Deze campagne focust vooral op hen, maar doorheen het jaar zijn er nog andere campagnes. Ook dakwerkers moeten extra uitkijken met hun materialen’, vertelt Tom Demeyer. ‘We gaan hen eraan herinneren dat ze moeten uitkijken met ladders, hoogtewerkers …’

Tophoogtes van de bomen

Bent u niet zeker van de veilige afstand ten opzichte van de hoogspanningslijn, dan kunt u altijd kijken naar de bomen onder de lijn. De tophoogtes van die bomen zijn altijd in overeenstemming met de wettelijk voorziene veiligheidszones. Staan er geen bomen onder de hoogspanningslijn, dan is er het noodnummer van Elia: 0800/95.062