Engie breekt verouderde windturbines in Hoogstraten af
De windturbines zijn een vertrouwd zicht langs de snelweg Foto: rr

Maandag is Engie in Hoogstraten langs de E19 begonnen met de afbraak van zes windturbines. Het gaat om molens met oranje banden op de wieken die er sinds 2004 staan. Ze zullen vervangen worden door nieuwere en krachtigere modellen.

‘De windturbines staan er sinds 2004 en ondertussen heeft de technologie niet stilgestaan’, zo legt Hellen Smeets, woordvoerder van Engie, uit waarom de turbines tegen de vlakte gaan. ‘Het potentieel van windenergie werd hier niet meer optimaal benut, daarom werd er beslist om bestaande modellen te vervangen door nieuwe performantere, hogere en grotere modellen om zo de energieproductie te verdrievoudigen.’

De afbraakfase duurt tot eind oktober. De turbines zijn nog niet volledig afgeschreven, en een nieuwe eigenaar zal ze in Polen en Zweden opnieuw installeren. De zes nieuwe modellen zullen in de tweede helft van 2020 langs de E19 geplaatst worden.

De vervanging past binnen de energietransitie naar meer hernieuwbare energie. Hellen Smeets zegt dat Engie op schema zit om de eigen ambitie te halen. ‘Het is de doelstelling om tegen 2020 550 megawatt aan onshore windenergie te hebben, 367 megawatt is nu operationeel en nog 159 is in ontwikkeling.’