De Wever ontkent duurdere autobelasting: ‘Paniekzaaierij’
Foto: BELGA

N-VA-voorzitter Bart De Wever ontkent uitdrukkelijk dat duurdere autobelastingen op de Vlaamse onderhandelingstafel liggen.

Autofederatie Febiac heeft berekeningen over de verkeersfiscaliteit uitgevoerd op basis van de Vlaamse startnota van Bart De Wever. Daaruit moest blijken dat de autobelasting fors duurder zou worden als de nieuwe Vlaamse regering de autofiscaliteit aanpast zoals in de nota is aangegeven.

Bart De Wever spreekt in het VTM Nieuws van ‘ongegronde paniekzaaierij’. ‘In de startnota staat zelfs uitdrukkelijk dat de verkeersbelastingen niet stijgen.’

Als het van De Wever afhangt, worden auto’s vanaf volgend jaar belast volgens de nieuwe verbruiks- en emissietest WLTP. Op die manier moet het wagenpark vergroenen.

‘Hoe minder CO2 je wagen uitstoot, hoe minder belasting op de inverkeerstelling (BIV) je betaalt’, zegt hij. ‘Iedereen die vandaag met een wagen rondrijdt, zal van deze hervorming niets merken. Bij de aankoop van een nieuwe wagen vanaf 2021 kan je er zelfs voordeel mee doen.’

‘De hele operatie moet budgetneutraal worden’, verduidelijkte een partijwoordvoerder eerder. ‘De berekening van Febiac koppelt eenvoudigweg de nieuwe normen aan de huidige tarieven. Dat houdt geen steek.’

Wel is het volgens N-VA zo dat de automerken die in het verleden hebben valsgespeeld met de uitstootcijfers zwaarder zullen worden belast, omdat WLTP leidt tot een realistischer inschatting van de uitstoot.