Sciensano raadt af om illegale dopingproducten via illegale online apotheken te kopen, omdat ze mogelijk schadelijk zijn. Ze kunnen toxische onzuiverheden, zoals lood, en gevaarlijke bacteriën bevatten.

De illegale dopingproducten die het nationaal onderzoekscentrum Sciensano onderzocht, bevatten niet alleen niet altijd de werkzame stof die op het flesje staat (soms zit er suiker in), ze zijn vaak ook ...