Vlaamse bedrijfsleiders geven tips aan onze politici
Foto: pn

Meer dan vijftig Vlaamse bedrijfsleiders hebben een open brief geschreven aan de Vlaamse en de federale politici. Daarin doen ze 36 voorstellen voor een beter beleid, waaronder een radicale hervorming van de fiscaliteit. Dat schrijft De Tijd.

De voorstellen gaan over uiteenlopende thema’s, zoals de arbeidsmarkt, het milieu, mobiliteit en justitie. De arbeidsmarkt kunnen we bijvoorbeeld hervormen dor de bruto-loonkost van oudere werknemers te verminderen (niet het nettoloon), de werkloosheidsuitkering te laten afnemen in de tijd of vrijwilligerscheques in te voeren.

Sommige voorgestelde maatregelen liggen voor de hand, andere zijn verrassender. Zo pleiten de ondertekenaars voor een vlaktaks van ‘bijvoorbeeld’ 20 procent. Dat houdt in dat alle particuliere vermogenswinsten - uit werk, aandelen, dividenden, verhuur of erfenissen - en de vennootschapswinsten tegen dat eenvormige tarief worden belast. Een belastingstelsel zonder achterpoortjes moet het einddoel zijn. ‘Fiscale optimalisatie is niet langer te tolereren’, is in de brief te lezen.

De bedrijfsleiders pleiten voorts voor een vergroening van de fiscaliteit, onder meer via een vliegtuigtaks en hogere taksen op fossiele brandstoffen. Dat moet lagere lasten op arbeid mogelijk maken. Ook over migratie zijn er opmerkelijke voorstellen. Migranten zonder papieren moeten volgens hen meteen worden ingeschakeld op de arbeidsmarkt als ze een goede kans maken op een verblijfsvergunning. Voorts moet een studie aangeven ‘hoeveel migranten van welk ‘type’ (geloof, land van herkomst, opleiding) onze gemeenschap jaarlijks aankan zonder haar identiteit te verliezen.’

De brief is een initiatief van ex-Dexia-topman Karel De Boeck en Karel Cardoen, de ex-ceo van het autobedrijf Cardoen. ‘Nu huren grote bedrijven fiscalisten van grote consultancygroepen in die hen vertellen hoe ze de nieuwe fiscale wetten kunnen omzeilen. Dat is een foute mentaliteit waar we als samenleving van af moeten’, zegt Cardoen over het initiatief in De Tijd.

De brief komt op een strategisch moment, net nu de Vlaamse regeringsonderhandelingen aan de gang zijn.