Londen schrapt vrij verkeer van personen bij harde Brexit
Wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk dreigt bij een harde Brexit stukken moeilijker te worden voor EU-burgers. Foto: AFP

De regering van de Britse premier Boris Johnson wil ‘onmiddellijk’ een einde maken aan het vrij verkeer van personen, indien het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder echtscheidingsakkoord uit de Europese Unie zou stappen. Dat heeft Downing Street maandag bekendgemaakt.

‘Het vrije personenverkeer zoals het vandaag bestaat zal ten einde komen op 31 oktober, wanneer het VK de EU verlaat’, zei een regeringswoordvoerster. Ze bevestigde daarmee eerdere berichtgeving over de nieuwe maatregel, afgelopen weekend gebracht door The Independent.

‘We zullen bijvoorbeeld meteen veel strengere regels op het vlak van criminaliteit invoeren voor mensen die het VK binnenkomen’, zo verduidelijkte de woordvoerster, die er ook aan herinnerde dat Johnson een puntensysteem naar Australisch model blijft nastreven.

Die reageerde intussen tegen de BBC. 'Het Verenigd Koninkrijk wordt in de verste verte geen vijandige plaats voor immigranten', zei Johnson. 'Wel komt er een democratische controle op de immigratie.'

Overgangsperiode geschrapt

Dankzij het vrije verkeer van personen kunnen onderdanen van EU-lidstaten gedurende maximaal drie maanden verblijven in een andere lidstaat. Ze mogen zich ook voor langere tijd in het land vestigen, op voorwaarde dat ze werk hebben of over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Wie vijf jaar lang legaal in een andere lidstaat woont, verwerft een duurzaam verblijfsrecht.

Het echtscheidingsakkoord dat Johnsons voorganger Theresa May met de EU had onderhandeld, bevatte een overgangsperiode tot eind 2020. Daardoor zou het vrije verkeer van personen en de rest van de Europese wetgeving onverkort van kracht blijven in het VK. Het akkoord is echter al driemaal verworpen in het Britse parlement en Johnson wil nu de EU desnoods zonder akkoord verlaten.

‘Veralgemeende discriminatie’

May dacht er ook aan om zelfs in een scenario van een harde Brexit het vrije verkeer nog tijdelijk te behouden. Ook circuleerde het idee om EU-onderdanen nog drie maanden lang vrij te laten verblijven in het VK alvorens ze een aanvraag voor een langer verblijf zouden moeten indienen. Die opties zijn door Johnson dus echter van tafel geveegd.

The3million, de vereniging die de belangen van de zowat 3,6 miljoen EU-onderdanen in het Verenigd Koninkrijk verdedigt, is ontzet over de aankondiging van Downing Street. ‘Dit is onverantwoord en opent de deur naar veralgemeende discriminatie’, zo tweette de organisatie.

Volgens de Britse regering hadden eind juli al meer dan één miljoen EU-onderdanen de status van ‘permanent ingezetene’ verkregen. Zij zullen ook na de Brexit aan de andere kant van het Kanaal kunnen blijven wonen. Andere EU-onderdanen die reeds in het VK wonen, kunnen nog steeds een verblijfsrecht aanvragen.