PS en Ecolo-Groen willen snel debat over hoofdkantoor politie
Foto: Photo News

Door de inefficiëntie van de Regie der Gebouwen zijn honderden miljoen euro’s verspild bij grote bouwprojecten van de overheid, zo meldt De Tijd. PS en Ecolo-Groen willen dat het parlement zich snel over het dossier buigt.

In 2019 heeft de federale overheid nog altijd geen middelen en procedures om grote vastgoedprojecten, die oplopen van 50 miljoen euro tot honderden miljoen euro’s, op een efficiënte manier te beheren. Dat besluit de Inspectie van Financiën in een vertrouwelijk auditrapport, dat De Tijd kon inkijken.

In het rapport, dat onlangs aan de regering is bezorgd, legt de inspectie in detail uit hoe in één dossier, het hoofdkantoor van de federale politie in Brussel, alleen al tientallen miljoenen euro’s zijn verspild. De inspectie waarschuwt dat de wantoestanden in dat dossier geen toeval zijn, maar te wijten zijn aan structurele problemen.

‘Deze audit moet de eerste minister en de minister van Begroting ertoe aanzetten maatregelen te nemen voor alle overheidsdiensten om dringend een onafhankelijk monitoringsysteem in te voeren voor grote bouwprojecten’, luidt het in De Tijd.

PS-kamerfractieleider Ahmed Laaouej en Ecolo-kamerlid Gilles Vanden Burre eisen dat de kamercommissie Financiën zich snel over het dossier buigt zodra het parlement haar werkzaamheden opnieuw start midden september. Ze willen dat het auditrapport naar alle volksvertegenwoordigers wordt gestuurd. Daarnaast vragen ze dat de huidige voogdijminister van de Regie der Gebouwen, Koen Geens (CD&V), de topman van de Regie en de opstellers van het rapport worden gehoord.

Externe experten

De Regie der Gebouwen, die in het rapport ook met de vinger wordt gewezen, zegt dat ze haar volledige medewerking heeft gegeven aan de audit en dat ze de aanbevelingen ter harte zal nemen. Ze wijst er ook op dat de audit al enkele jaren geleden plaatsvond. ‘We hebben onze interne procedures al aangepast en verfijnd zonder op de publicatie van de audit te wachten’, luidt het.

De beheerder van het vastgoed van de federale staat voegt nog toe dat grote projecten, zoals de bouw van gevangenissen en promotieopdrachten, ‘worden gemonitord en met de hulp van duidelijke procedures en in sommige gevallen met de hulp van externe experten worden opgevolgd’.

In maart 2018 werd overigens al beslist door de federale regering om de Regie der Gebouwen om te vormen van pure overheidsinstelling tot een nv van publiek recht, zodat de dienst kon uitgroeien tot ‘een autonome organisatie met een professionele structuur’.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in