Bijna helft van werkgevers is voor flexibele verloning
Foto: Jobat.be
Werkgevers onderschatten de hoogdringendheid van flexibele verloning. 43% van de werkgevers geeft prioriteit aan een cafetariaplan, terwijl 70% van de werknemers op dat cafetariaplan zit te wachten. Werkgevers laten hier een kans liggen om de loyauteit van hun werknemers te vergroten zonder dat hen dat iets hoeft te kosten.

De grootste hindernissen (arbeidsorganisatie en wetgeving) om werknemers zelf te laten kiezen hoe ze hun loon met vakantie, opleiding, pensioen en bedrijfsauto invullen, achten werkgevers niet meer zo onoverkomelijk. 10% minder werkgevers dan voorheen geven aan dat dit voor hen een rem betekent. Dat blijkt uit een de tweejaarlijkse bevraging van hr-dienstenbedrijf Acerta bij 596 Belgische werkgevers, CEO’s en directieleden.

Appreciatie cafetariaplan 1,5 keer groter bij werknemers

Werkgevers onderschatten het belang dat werknemers hechten aan een cafetariaplan. 70,5% van de werknemers vindt het belangrijk om zelf keuzes te mogen maken over de invulling van hun verloning. Dat is een groot verschil met hoe werkgevers het belang van een cafetariaplan inschatten.

Het werkgeversonderzoek van Acerta komt tot de vaststelling dat 43% van de werkgevers keuzes i.v.m. het loonpakket belangrijk tot zeer belangrijk vindt. “Dat is een verschil van appreciatie van 25%,” weet Annelies Baelus van Acerta. “Werkgevers missen daar dus nog heel wat mogelijkheden.”

“Er is een duidelijke discrepantie tussen het gewicht dat werkgevers toekennen aan keuzemogelijkheden vs. wat werknemers daarvan vinden,” legt Annelies Baelus uit. “Die laatsten, de werknemers, zeggen: ‘Geef ons een winkel (loonopties) en een mandje (loonpakket) en wij willen dat graag zelf invullen’, een principe dat we ook kennen onder de term cafetariaplan. Werkgevers kunnen hier een win-winsituatie bekomen, maar ze zien dit niet altijd. Dat cafetariaplan geeft hen nochtans een instrument om tegemoet te komen aan de specifieke wensen van hun werknemers, zonder dat het hen een cent extra hoeft te kosten. Het loonpakket legt immers vast wat de kost mag zijn. Hoe de werknemer het dan invult, maakt voor de loonkost geen verschil.”

Lees verder...

>

>

>