Een opvallende passage in de startnota van informateur Bart De Wever is het invoeren van een canon van de Vlaamse cultuur en geschiedenis. Maar wat moet er juist in die canon staan? En hoe kan de N-VA de Vlaamse cultuur versterken? Kamagurka heeft een aantal suggesties.