Wat is een ‘flashover’, dé schrik van elke brandweerman?
Bij een flashover lopen de temperaturen snel op tot 600 à 700 graden Celsius. Foto: AFP

Bij een zware brand vannacht in Beringen zijn twee brandweermannen om het leven gekomen. Terwijl ze in het gebouw waren, ontstond er ‘een ontbranding van hete rookgassen’, een zogenaamde flashover, zo bevestigde brandweercommandant Bert Swijsen op een persconferentie. Maar wat is zo’n ‘flashover’ of ‘vlamoverslag’, dé schrik van elke brandweerman?

Een flashover is het verschijnsel waarbij een ruimte plotseling volledig in brand staat door ontbranding van gassen en dampen, zo leren documenten van de Nederlandse brandweer. ‘Een flashover ontstaat als gevolg van een klein brandje dat steeds groter en warmer wordt. De temperatuur blijft stijgen. De voorwerpen of materialen in de omgeving beginnen uit te gassen (pyrolyse) waardoor de ruimte gevuld wordt met brandbare gassen. Op den duur wordt de temperatuur zo hoog, dat de gassen en de voorwerpen in de ruimte spontaan ontbranden. Op dat moment is sprake van een flashover.’ In die situatie lopen de temperaturen snel op tot 600 à 700 graden Celsius.

Backdraft

Die zelfontbranding is meteen het grootste verschil met een backdraft. Dat is ‘een snelle explosieve verbranding van brandbare gassen door het plotseling toetreden van zuurstof in de ruimte. Een backdraft ontstaat meestal na langere tijd. Vaak heeft eerst een flashover plaatsgevonden in de ruimte. Hierdoor is de brand heel snel uitgebreid, maar is tegelijkertijd de zuurstof opgeraakt. De temperatuur in de ruimte is hoog, er is brandbare stof aanwezig, dus als er zuurstof bijkomt (bijvoorbeeld door het openen van een deur) kan de brand weer explosief oplaaien.’