Opnieuw streng rapport over luchtvaartpolitie Zaventem
themabeeld Foto: belga

Twee jaar nadat in een audit een graaicultuur bij de politie op de luchthaven van Zaventem werd aangeklaagd, blijkt er amper iets veranderd, zegt VTM NIEUWS op basis van een opvolgingsverslag van de inspectie. De federale politie spreekt dat tegen.

Twee jaar geleden raakte bekend dat agenten die de repatriëring van illegalen moesten begeleiden, terugkeerden via vakantieoorden, waar ze op kosten van de politiediensten luxehotels boekten en prostituees bezochten.

Van de 82 actiepunten om dat tegen te gaan, is amper iets verwezenlijkt en er is een gebrek aan opvolging, zegt VTM op basis van een opvolgingsrapport. Voor 36 procent van de actiepunten is nog helemaal geen initiatief genomen. Van de 21 procent van de punten die wel al geïmplementeerd zijn, gaat het volgens het rapport om ‘eerder kleinere, minder ingrijpende praktische realisaties of quick wins’.

Er werd destijds ook een stuurgroep samengesteld om de graaicultuur te bestrijden met leden van de luchtvaartpolitie, de commissaris-generaal, de dienst Vreemdelingenzaken en de directeur-generaal van de algemene directie bestuurlijke politie. Het opvolgingsrapport van de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie leert nu dat die stuurgroep het werk na drie vergaderingen besliste stop te zetten ‘gezien het volgens de leden geen meerwaarde biedt’.

Het auditrapport is streng over de cultuur binnen politiedienst. Het Laatste Nieuws citeert: ‘Een gesloten cultuur, met subculturen en wij-zij verhalen met bewaring van verworvenheden en belemmeringen van verbetering of vernieuwing lijken zich opnieuw te nestelen. (...) Verdeeldheid onderling, het zich structureel tekortgedaan voelen en de klaagcultuur bij zowel de leidinggevenden als medewerkers dienen omgebogen te worden naar een positieve spirit met een inspirerende en motiverende “tone at the top”.’

De Algemene Inspectie wijst onder meer op een gebrek aan betrokkenheid van de huidige commissaris-generaal Marc Demesmaeker.

De federale politie spreekt het rapport evenwel tegen. In Het Laatste Nieuws meldt het: ‘Van de vele aanbevelingen hebben we ondertussen meer dan de helft gerealiseerd, de andere zijn lopende. Sommige maatregelen nemen dan ook meer tijd dan andere om te kunnen implementeren. We houden daarbij uiteraard rekening met de continuïteit van de dienst en waken erover dat onze repatriëringsmissies adequaat, correct en op humane wijze worden uitgevoerd, wat het geval is. Er zijn ons geen nieuwe incidenten bekend.’