‘Europa moet landbouwbeleid aanpassen voor klimaat’
Foto: BELGA

Het nieuwe rapport van het VN-klimaatpanel toont dat landgebruik en klimaat onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Milieu-organisaties willen dat Europa de klimaatdoelstellingen voor het landbouwbeleid aanscherpt.

De mens put de aardbodem steeds meer uit, en de klimaatverandering versnelt dat proces, stelt het klimaatpanel van de VN (IPCC) in haar laatste rapport, dat vandaag in Genève werd voorgesteld. Om die vicieuze cirkel te doorbreken, zal de mens op een andere manier voedsel moeten produceren en land beheren, met als doel de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden, zoals in het klimaatakkoord van Parijs werd afgesproken.

‘Landbouw, bosbouw en ander landgebruik zijn goed voor 23 procent van de menselijke uitstoot van broeikasgassen’, zei Jim Skae, co-voorzitter van de IPCC-werkgroep. ‘Tegelijkertijd kunnen natuurlijke landprocessen (zoals bossen, red.) bijna een derde van de broeikasgassen afkomstig van fossiele brandstoffen en industrie absorberen.’

Siamese tweeling

‘De studie toont duidelijk dat klimaatopwarming en landgebruik als een Siamese tweeling onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld zijn’, zegt Wendel Trio, directeur van het Climate Action Network, een koepelorganisatie van Europese milieu-organisaties. ‘Enerzijds draagt onze voedselproductie bij tot de opwarming van de aarde, en anderzijds is de klimaatverandering op haar beurt een bedreiging voor de voedselproductie.’

Meer investeren in natuurlijke klimaatoplossingen, zoals bossen aanplanten, kunnen soelaas brengen, denkt Trio. Het VN-klimaatpanel schat dat vandaag 10 à 15 procent van de broeikasgassen het gevolg is van ontbossing en het droogleggen van Veenlanden.

Maar ook Europa moet zijn landbouwbeleid aanpassen, denken milieuorganisaties.

Droogte en hittegolven

‘Nu er een nieuwe Commissie in de steigers staat, is het een goed moment om het gemeenschappelijk landbouwbeleid verder in lijn met de klimaatdoelstellingen te brengen’, zegt Trio. ‘De Commissie heeft daarvoor voorstellen op tafel gelegd, maar sommige lidstaten staan op de rem en willen niet weten van meer regulering.’

Nochtans zouden ook de Europese landbouwers daar wel bij varen, denkt Trio. ‘Nu al zien Europese boeren oogsten mislukken door droogte, hittegolven en bosbranden.’