‘Beperk blootstelling aan chemicaliën zo veel mogelijk’
Foto: AFP

De toegenomen blootstelling aan chemicaliën verstoort het hormonaal evenwicht in het lichaam en leidt tot ongecontroleerde mutaties. Dat blijkt uit een rapport dat Le Soir kon inkijken. De controle op chemische moleculen is ondermaats.

De Hoge Gezondheidsraad maakt zich zorgen over de effecten van chemicaliën in producten, zoals sommige plastics, pesticiden, cosmetica,... ‘Er is een enorme hoeveelheid bewijs dat stoffen die DNA aantasten en de hormoonhuishouding verstoren bijdragen tot het risico op hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, de ontregeling van vrouwelijke en mannelijke voortplanting, maar ook tot neurologische ontwikkeling en cognitieve stoornissen’, verklaart toxicoloog Nicolas Van Larebeke, een van de auteurs van het rapport, in Le Soir.

Van Larebeke verwijst naar de zogenaamde ‘beschavingsziekten’, zoals diabetes, neurodegeneratieve ziekten, astma. Volgens de onderzoeker onderschatten we de invloed van de ‘cocktail’ aan chemische stoffen waaraan we blootgesteld worden.

De stoffen zijn vooral schadelijk voor jonge kinderen of zwangere vrouwen, omdat een vroege blootstelling duidelijk nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen en andere organen.

Op 145.297 chemische producten die geregistreerd zijn in Europa is slechts een honderdtal gescreend. Een verbod zal de Europese Unie pas invoeren als er duidelijk bewijs is dat een stof schadelijk is. Dat vindt Van Larebeke de verkeerde benadering. Hij pleit ervoor om de blootstelling aan chemicaliën zo veel mogelijk te beperken, van zodra er na wetenschappelijk onderzoek ‘vermoedens van gezondheidsschade’ zijn.