Parket sluit met HSBC grootste schikking ooit van 300 miljoen
Foto: AFP

Het Brusselse parket heeft met HSBC de grootste schikking ondertekend in de Belgische geschiedenis. De bank moet zo’n 300 miljoen euro betalen om haar vervolging af te kopen. Dat schrijft De Tijd.


Het onderzoek naar HSBC Private Bank SA begon in maart 2013 en leidde in oktober van dat jaar al tot huiszoekingen bij de bank. Onderzoeksrechter Michel Claise stelde de bank in november 2014 in verdenking voor ernstige en georganiseerde fiscale fraude, valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken, witwassen, en onwettige uitoefening van de functie van financieel tussenpersoon.

Het Brusselse gerecht had sterke vermoedens en aanwijzingen dat HSBC Private Bank jarenlang illegaal actief was in België om de vermogens van zeer welgestelde cliënten, vooral uit de Antwerpse diamantindustrie, aan te trekken en te beheren. De bank werd er ook van verdacht dat ze bewust belastingontduiking bevorderde en aanmoedigde door offshore-bedrijven ter beschikking te stellen van haar klanten, onder meer in Panama en de Maagdeneilanden. In dat verband zou HSBC Private Bank SA, die in Zwitserland gevestigd is, offshore-bedrijven aan een aantal van haar klanten verkocht hebben om de Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van de Europese Unie te omzeilen. Die richtlijn over bijkomende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, stond de lidstaten toe belasting te heffen op inkomsten uit spaargelden van hun belastingplichtigen, zelfs als die in een andere EU-lidstaat verkregen waren. Zwitserland moest aan die richtlijn meewerken na een bilaterale overeenkomst met de EU.

Volgens het Brusselse parket zouden meer dan duizend Belgische belastingplichtigen betrokken kunnen zijn, voor bedragen die enkele miljarden dollars zouden bedragen. Het gaat dan zowel om klanten van de bank die de FOD Financiën niet hebben laten weten dat ze over vermogen in het buitenland beschikken, als over klanten die fiscale regularisaties en fiscale overeenkomsten hebben betaald.

'HSBC Private Bank SA heeft gemeld dat ze belangrijke maatregelen heeft genomen om haar structuren, controles en procedures volledig te herzien om haar risicoprofiel aan te passen en een grotere transparantie te garanderen', zegt parketwoordvoerster Willemien Baert.

'Zo zijn nieuwe algemeen directeuren, een nieuwe directeur voor de naleving van de regelgeving en een nieuwe directeur voor de strijd tegen de financiële criminaliteit aangeworven, heeft de bank bepaalde diensten stopgezet, onder meer met betrekking tot offshore-bedrijven, heeft ze zich losgemaakt van vele markten en klanten en heeft ze een beleid van fiscale transparantie ingevoerd naar haar bestaande klanten.'

Ook heeft de bank intussen al een burgerlijke, niet-fiscale schadevergoeding van 400.000 euro betaald aan de Belgische staat, aldus het parket.

'Gezien de aard van de feiten, de wijziging van het beheerbeleid van de bank en de burgerlijke minnelijke schikking met de Belgische staat, heeft het parket beslist de procedure af te sluiten met een verruimde minnelijke schikking', klinkt het nog.

'Die maakt een snellere vergoeding van het slachtoffer, in dit geval de Belgische staat, mogelijk, alsook een beter verzekerde terugbetaling van fiscale en/of sociale schulden. De minnelijke schikking bespaart ook tijd en geld doordat ze dure en vaak complexe procedures vermijdt.'

Het Brusselse parket geeft nog één belangrijke aanvulling mee: 'Die verruimde minnelijke schikking moet nog worden gecontroleerd door de raadkamer', zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. 'Dat zal in de loop van de maand september gebeuren maar een exacte datum is nog niet gekend.'