Infrabel waarschuwt dat besparingen leiden tot het sluiten van spoornetten
Foto: Jimmy Kets

Kleine Waalse spoorlijnen moeten dicht en investeringen in de Antwerpse haven komen in gevaar als Infrabel niet snel meer budget krijgt. Daarvoor waarschuwt de netbeheerder in een interne nota die de raad van bestuur onlangs besprak. Infrabel betwist het verhaal.

Na de besparingen van de voorbije jaren krijgt Infrabel een jaarlijkse dotatie van bijna 1 miljard euro. Maar uit een recente audit blijkt dat Infrabel de komende tien jaar jaarlijks 82 miljoen euro extra nodig heeft om de Belgische spoorinfrastructuur op peil te houden. Als de federale regering het budget van 2020 tot 2024 plafonneert op het huidige niveau, kan Infrabel niet voldoende investeren in het onderhoud van sporen, bovenleidingen en seininrichtingen.

Dat staat in een interne nota die onlangs op de raad van bestuur werd besproken. Een nota, die uitlekte naar de zakenkrant De Tijd.

Daardoor het te kleine budget dreigen 13 lijnen voor het verkeer gesloten of op een enkel spoor gebracht te worden, wat per dag 684 reizigerstreinen en 103 goederentreinen treft. ‘Op basis van de momenteel beschikbare gegevens worden de eerste onderbrekingen al in de eerste helft van 2020 verwacht’, schrijft Infrabel.

In Vlaanderen moet de lijn Aalst-Burst mogelijk vanaf 2025 dicht omdat die niet meer over het vereiste seinsysteem zou beschikken. Zonder extra middelen komen ook de werken voor de tweede havenontsluiting in Antwerpen, waar Vlaanderen al lang op aandringt, op de helling te staan. Elektrificatie op de lijnen Gent-Eeklo, De Pinte-Ronse en Melle-Geraardsbergen is dan uitgesloten.

Maar de grootste impact is voor Wallonië, waar bijna alle geviseerde lijnen liggen. Dat ligt politiek extreem gevoelig omdat extra beknibbelen op het minder rendabele Waalse net in het zuiden van het land een no-go is. Op het spoor geldt de verdeelsleutel 60/40, waarbij Vlaanderen 60 procent en Wallonië 40 procent van het spoorbudget krijgt. Vlaanderen eist al langer meer geld omdat het voor 70 procent van de spoorinkomsten instaat, terwijl Wallonië erop wijst dat de helft van de sporen in het zuiden van het land ligt.

Reactie Infrabel

Infrabel nuanceert het verhaal in De Tijd. 'Er staan factuele fouten in.' Maar bovenal betreurt Infrabel naar eigen zeggen dat de nota is uitgelekt. Volgens de infrastructuurbeheerder zijn de documenten bedoeld om de toekomstige federale regering objectief te informeren. 'Er liggen nog heel wat andere elementen of opties op de tafel. Er is absoluut geen sprake van om ook maar enige vorm van druk te willen zetten op wie dan ook.'