Dit verandert op 1 augustus: minder gokautomaten, premie voor thuisbatterij en automatische schooltoeslag
Themabeeld. Foto: Boumediene Belbachir

Vanaf 1 augustus 2019 treden er enkele nieuwe regels in werking. Zo mag een café nog maximaal vier gokautomaten hebben, krijgen gezinnen hun schooltoeslag automatisch via het groeipakket en kunnen Vlamingen een premie aanvragen voor een thuisbatterij. Een overzicht.

Minder gokautomaten

Een café mag vanaf 1 augustus nog maximaal vier gokautomaten in huis hebben. Het gaat meer precies om twee bingo’s (of one-balltoestellen) en twee ‘automatische toestellen met verminderde inzet’. Die laatste soort moet de slots en zogenaamde ‘3.3-toestellen’ van vroeger vervangen.

De afgelopen jaren maakten verschillende cafés gebruik van een lacune in de wetgeving om zo veel mogelijk van die ‘3.3-machines’ te installeren. De Kansspelcommissie en de regering besloten daartegen op te treden.

De toestellen met verminderde inzet die in de plaats komen, kunnen beter opgevolgd worden en moeten ook vermijden dat spelers grote bedragen inzetten: de maximale inzet bedraagt 50 cent, en die mag per spel hoogstens een winst van 6,20 euro opleveren. De machine kan enkel in werking gesteld worden voor een bedrag van maximum 2 euro. Ook van deze toestellen mogen cafés er dus maximaal twee installeren.

Een andere voorwaarde is dat het toestel alleen met een eID van een meerderjarige gestart kan worden. Voor wie dat niet heeft, kan de uitbater een uitbaterskaart voorzien, na controle van de leeftijd. Dagelijks moeten ook de cijfers doorgestuurd worden naar de Kansspelcommissie. Deze voorwaarde geldt ook voor de bingotoestellen in cafés. De Kansspelcommissie laat nog weten dat er vanaf 1 augustus controles kunnen zijn. Ook de leeftijd van de spelers zal gecontroleerd worden: ze moeten meerderjarig zijn. De nieuwe wetgeving voorziet dat ook de steden en gemeentes kunnen controleren.

Schooltoeslag via groeipakket

De schooltoeslag vervangt vanaf het komende schooljaar de vroegere schooltoelage, die deel uitmaakt van het Groeipakket. Gezinnen met kinderen in het Vlaamse kleuter-, lager en secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde hebben recht op die toeslag. Het Groeipakket verving begin dit jaar al de kinderbijslag. De instanties die het groeipakket uitbetalen, onderzoeken proactief of gezinnen recht hebben op de schooltoeslag. Ouders zullen dus geen aanvraag meer moeten doen. ‘Een mijlpaal in de administratieve vereenvoudiging’, zegt Kind en Gezin.

Gezinnen die enkel kinderen hebben jonger dan 18 jaar krijgen de toeslag uitbetaald in de loop van september of oktober, gezinnen met (ook) kinderen ouder dan 18 krijgen de toeslag van eind oktober tot december.

De studietoelage voor het hoger onderwijs moet nog altijd aangevraagd worden bij de afdeling studietoelagen van het ministerie van Onderwijs.

Meer info over de voorwaarden en de bedragen is terug te vinden op www.groeipakket.be. De hoogte van die toelages hangt af van het inkomen en de gezinssamenstelling.

Vlamingen kunnen premie aanvragen voor thuisbatterij

Wie een thuisbatterij heeft, kan daarvoor een premie van maximaal 3.200 euro opstrijken. Die premie kan vanaf 1 augustus worden aangevraagd. Voorwaarde is wel dat de aanvrager over een digitale meter beschikt. ‘Slimme opslag van lokaal opgewekte groene energie is een volgende stap in onze energietransitie’, zegt bevoegd Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD). ‘De premie kan eigenaars van zonnepanelen over de streep trekken om een batterij aan te schaffen.’

De premie moet mensen die zelf stroom opwekken, zoals eigenaars van zonnepanelen, aansporen om die energie lokaal op te slaan en niet meteen te verbruiken. Wie momenteel niet beschikt over een batterij, moet zijn overtollige stroom opnieuw op het net zetten en daarvoor wordt een prosumententarief aangerekend. Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom voortaan opslaan en achteraf weer ontladen, wanneer hen dat het beste uitkomt.

Een batterij voor huishoudelijk gebruik heeft een capaciteit tussen de 4 en 8 kWh. Voor de zwaarste thuisbatterij betaal je al gauw 8.000 euro. De premie zal 250 euro per kilowattuur bedragen met een maximum van 3.200 euro per aansluitingspunt of 35 procent van de investeringskost. Voorlopig is de premie verkrijgbaar tot eind 2020.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: ‘Vandaag is de prijs van een batterij nog erg hoog ten opzichte van het geschatte rendement. Met een premie wordt de aanschaf van een batterij sneller haalbaar.’

Er is wel een belangrijke voorwaarde aan de premie verbonden. Zo moeten aanvragers beschikken over een digitale meter die de afname en injectie van stroom op het net apart registreert. ‘Wie nog niet direct aan de beurt komt en toch al een batterijpremie aanvraagt, krijgt de kosten voor de installatie van een digitale meter vergoed’, klinkt het.

De aanvraag gebeurt via de website van het Departement Omgeving.