Enkel onafhankelijke spoorbond wil zaterdag werk neerleggen
Foto: lisa van damme
De onafhankelijke spoorvakbond OVS heeft voor komende zaterdag een stakingsaanzegging ingediend. Aanleiding is een conflict over het opnemen van vakantiedagen. Als de staking doorgaat, zou dat voor stevige hinder kunnen zorgen. Al nemen zowel de socialistische vakbond ACOD als de christelijke vakbond ACV-Transcom niet deel aan de staking.

Spoorvakbond OVS bevestigde dinsdag zijn stakingsaanzegging voor zaterdag 27 juli. Dat gebeurde na een overleg tussen de vakbond en de NMBS-directie .OVS hoopt nog op een reactie van NMBS en HR Rail op zijn eis over de garantie om aan minstens 15 procent van het voorziene kader gelijktijdig verlof te kunnen toekennen. 

Indien die toezegging er niet komt zullen de treinbegeleiders van zaterdag 03.00 uur tot zondag 03.00 uur het werk neerleggen, aldus OVS. NMBS zegt de stakingsaanzegging te betreuren omdat dit het overleg 'blokkeert', en hoopt dat OVSE uiteindelijk afziet van de actie.

'Onze eis is simpel: 15 procent gegarandeerd verlof krijgen' aldus OVS-woordvoerder Pascal Dumont. 'Onze verloven moeten worden toegekend en moeten worden gegarandeerd. Ze worden te vaak geweigerd of op het laatste moment geannuleerd. De dialoog was constructief, maar onze eisen werden niet gerespecteerd.'

De voorstellen van de directie zijn onvoldoende, aldus Dumont. Ze werden aan de vakbondsafgevaardigden voorgelegd, die ze heeft afgewezen. Hij hoopt dat de NMBS voor zaterdag nog met een oplossing komt.

OVS staat alleen

Steun van andere vakbonden is er echter niet. Het socialistische ACOD wijst erop dat de directie eerder deze maand heeft toegezegd om met een oplossing te komen, en dat de procedures daarvoor lopen. Bovendien betreurt het ACOD dat OVS op eigen houtje werkt. 'Als ze de 15 procent toegekend verlof vroeger willen bereiken, dan moeten ze net met ons samenwerken om tot oplossingen te komen', aldus nationaal secretaris Gunther Blauwens.

Ook ACV-Transcom is die mening toegedaan. 'Een staking zal de beoogde werving niet bevorderen', zegt Luc Piens, algemeen sectorverantwoordelijke spoorwegen bij de vakbond. Hij benadrukt dat ook ACV-Transcom 'verder inzet op onderhandelde resultaten'. 'De NMBS gaat akkoord om toekomstgericht de toekenning van 15 procent verlof te garanderen in de standplaatsen waar dit nu niet het geval is. Hierbij zijn de nodige aanwervingen onontbeerlijk. We onderhandelen verder met de NMBS om de aanwervingsprocedures te verbeteren om zo de instroom te versterken.'

'Niet makkelijk'

NMBS erkent dat de zomerperiode niet evident is voor het personeel. Er zijn minder pendelaars, maar het aanbod naar bijvoorbeeld de kust wordt wel versterkt. 'Voor onze treinbegeleiders is het daarom niet altijd even makkelijk om tijdens de zomervakantie verlof op te nemen'. Het bedrijf maakt werk van nieuwe aanwervingen, klinkt het.'Om meer vakantie te kunnen toekennen hebben we meer personeel nodig. We hebben nu de tijd nodig om die aanwervingen te doen', zegt hij.

Tomorrowland

NMBS waarschuwt dinsdag alvast voor veel hinder op het spoor, en gaat op basis van het treinbegeleidingspersoneel dat heeft aangegeven te zullen werken een alternatieve dienstregeling uitwerken.

Komende zaterdag wordt sowieso een drukke dag voor de NMBS. Er worden extra treinen ingelegd omwille van Tomorrowland in Boom. Door de hittegolf zullen wellicht ook meer mensen richting de kust sporen.