‘Droogte erger in EU door slecht watermanagement’
Droogte teistert ook de landbouw in België Foto: put

Volgens een studie van het WWF zijn de Europese lidstaten te weinig bezig met droogtemaatregelen. ‘Slecht management van rivieren, meren en grondwater zorgt ervoor dat Europa niet genoeg waterreserves heeft’, staat in het rapport.

Wanneer een droogte ontstaat, is het volgens het WWF al te laat om echt beleid te voeren. Dan komt het erop neer om noodmaatregelen te nemen, zoals het inperken van watergebruik in huishoudens. Volgens het WWF moet er meer gebeuren om de ecosystemen van zoet water te beschermen.

‘De nieuwe droogtes, hittegolven en overstromingen worden snel het “nieuwe normaal” in Europa’, staat te lezen. ‘Slim watermanagement kan helpen om het probleem bij de bron aan te pakken’, zegt Andreas Baumüller of WWF’s European Policy Office.

Volgens de organisatie doen de Europese landen nu slechts aan ‘reactief beleid’, waarbij ze maatregelen nemen wanneer het te laat is. Zij stellen voor om de omschakeling te maken naar ‘proactief beleid’, en maatregelen te treffen wanneer het water nog gered kan worden. ‘Door de klimaatverandering zal Europa meer te maken krijgen met droogtes’, stelt het WWF. ‘Het is belangrijk dat de ecosystemen van rivieren en draslanden opnieuw gezond worden. Enkel zo kunnen we de gevolgen van de klimaatverandering de baas.’ WWF pleit er ook voor om waterbeleid op te nemen in nationale en Europese plannen in verband met landbouw, klimaat en energie, en gezondheid.

'Het is belangrijk dat de meerderheid van de watereenheden in de EU een goede status hebben tegen 2027', vindt het WWF. Daarvoor doen ze de volgende voorstellen: 

- WWF vraagt de toepassing van het principe van het EU Water Framework Directive (WFD), waarbij iedere gebruiker het water betaalt dat hij verbruikt. Daardoor zullen bijvoorbeeld ook landbouwers meer bijdragen aan de kost van watersystemen.

- Meer natuurlijke oplossingen aanbrengen, zoals het verwijderen van dammen. Zo kan de biodiversiteit van zoet water zich verspreiden.

De WFD, de Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.