‘De maatregelen om begroting op orde te houden waren er’
Johan Van Overtveldt Foto: ISOPIX

Johan Van Overtveldt was tot de val van de regering in december minister van Financiën voor N-VA. Hij reageert op Radio 1 op het nieuws dat de nieuwe regering op zoek moet naar vier miljard euro om de begrotingsdoelstellingen te halen.

‘In het zomerakkoord stonden maatregelen die de huidige situatie van de begroting hadden kunnen voorkomen’, zegt Van Overtveldt in De Ochtend op Radio 1. Door de val van de regering eind 2018 werd de begroting voor 2019 uiteindelijk niet gestemd. Om die begrotingsdoelstellingen nog te halen moet de volgende regering op zoek naar vier miljard.

De maatregelen die voorhanden waren gaan volgens Van Overtveldt vooral over het tewerkstellingsbeleid, zoals de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, opleidingen en de inperking van het brugpensioen.

‘Had de regering die maatregelen voorgelegd in het parlement, dan zou N-VA die zeker goedgekeurd hebben’, zegt Van Overtveldt. De kritiek van de regerende partijen dat N-VA niet meer wou meewerken, doet hij af als ‘een fundamenteel foute inschatting’.

Arbeidsmarkt

Om de begroting terug op het juiste spoor te krijgen, moet het beleid volgens Van Overtveldt vooral inzetten op de arbeidsmarkt. ‘Er zijn voldoende vacatures, ook voor laaggeschoolden, dus er is geen enkel argument waarom die niet ingevuld kunnen raken’, zegt hij. ‘Uit die maatregelen hadden een aantal duizend jobs kunnen voortkomen, budgettair gezien is dat opportuun.’

Regeringsvorming

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo wijst naar de val van de regering als belangrijkste reden voor de ontsporing van het budget. ‘Wat we hier zien, is een gevolg van het gebrek aan een echte begroting in 2019 door de val van de regering’, vindt hij. ‘Tijd kost geld. Elk uur, elke dag, elke maand die we verliezen heeft een kostprijs. Ons land kan zich letterlijk niet veroorloven te treuzelen’ , waarschuwt De Croo.

Zal N-VA aan tafel gaan zitten met de PS, de budgettaire problemen op te lossen? ‘Er zal gepraat worden op het moment dat het in de omstandigheden gerechtvaardigd is’, antwoordt Van Overtveldt. ‘Maar ik moet vaststellen dat er een gigantische kloof is tussen het programma van de N-VA en de PS.’

‘De sense of urgency mag nooit een aanleiding zijn om zaken waar je absoluut voor wil gaan, te laten vallen’, vindt de ex-minister. ‘Zo mag het niet werken, we moeten zaken nastreven die noodzakelijk zijn om de kar terug op de rails te krijgen’, besluit Van Overtveldt.