Koning Filip spreekt de natie elk jaar toe naar aanleiding van de nationale feestdag. Vorig jaar loofde hij het fair play van de Rode Duivels, dit jaar gaat de aandacht vooral naar dialoog en ‘het bundelen van krachten’.

De koning is niet blind voor de moeilijke politieke situatie waar zijn land in verkeert. ‘Het resultaat van deze verkiezingen was uiteenlopend’, zegt hij in zijn speech. Toch ziet hij vooral dezelfde thema’s terugkomen waar mensen ongerust over zijn: werkgelegenheid, klimaat, armoede en migratie.

Er moet vaart worden gezet achter de onderhandelingen, want ‘ik heb begrip voor de beperkingen waar onze politieke leiders rekening mee moeten houden. Maar de vele uitdagingen zijn van die aard, dat ze snel moeten worden aangepakt, met moed en vastberadenheid’. Snelheid is ook belangrijk volgens de vorst, omdat België op verschillende niveaus moet samenwerken.

De vele solidariteitscampagnes worden niet vergeten door koning Filip. ‘Het komt erop aan al die goede wil te mobiliseren’, vindt hij. En daarvoor is vooral dialoog nodig.

Dialoog

Er moet plaats zijn voor een open en waarachtige dialoog en een echte dialoog. In een open dialoog is er geen plaats voor kwetsende woorden en leugens, maar probeert men de ander te begrijpen. ‘Een echte dialoog ziet de complexiteit onder ogen, houdt van nuancering en streeft naar complementariteit’, zegt de koning. ‘In zaken als klimaat en werkgelegenheid, maar ook mobiliteit, energie, onderwijs en vorming, kunnen we pas efficiënter zijn als we open en oprecht met elkaar in gesprek gaan.’

‘Het bundelen van onze krachten om een gezamenlijk doel te bereiken, daar zijn in veel domeinen al mooie voorbeelden van’, vindt de koning. Daarvoor haalt hij het bedrijfsleven, de wetenschap, de film- en theaterwereld en kunst aan.

‘Leve België’

De wens van de koning: kiezen voor een verantwoordelijke dialoog, samenwerking blijven ontwikkelen en fier zijn op wat ons uniek maakt als land.

‘Onze verscheidenheid en complementariteit zijn onze kracht’, vindt de koning. ‘Zo staan we internationaal bekend en zo rekent men ook op ons, misschien beseffen wij dat onvoldoende.’

‘Het is wel onze eigenheid. We mogen er trots op zijn’, besluit koning Filip. ‘Leve België’.

Aan de vooravond van 21 juli brengt de vorst een verbindende boodschap. Op die ene keer in 2011 na, toen koning Albert zich boos maakte over het uitblijven van een politieke doorbraak tijdens de langste regeringsformatie ooit, komen hete hangijzers nooit aan bod.

Dat heeft ermee te maken dat de koning niet zomaar wat kan zeggen. Hij is onschendbaar en onverantwoordelijk. Dat eerste houdt in dat hij een zekere terughoudendheid aan de dag moet leggen, het tweede betekent dat hij altijd gedekt moet zijn door de regering. In de toespraak van de koning staat geen letter die niet op voorhand door premier Michel is nagelezen en goedgekeurd. Ook de laatste zin: ‘Leve België.’