Regering gaat voedsel kopen voor armen
Foto: DVH

België zal verspreid op zo’n 780 plaatsen voedsel uitdelen aan de meest behoeftigen. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de gunning van een overheidsopdracht hiervoor. Er is ook een akkoord over het sociaal tarief voor elektriciteit.

De voedingsmiddelen worden verspreid over zo’n 780 OCMW’s en erkende partnerorganisaties, die het eten gratis moeten verdelen.

Ons land ontvangt in de periode 2014-2020 bijna 74 miljoen euro van het Fonds voor Europese Hulp. Daarnaast moet België minstens 15 procent cofinanciering voorzien. Sinds 2014 investeerde de federale regering 16,5 miljoen euro, wat dus hoger ligt dan het aangegane engagement.

Sociaal tarief

Het sociaal tarief voor elektriciteit wordt verlengd tot 31 januari 2020, werd ook beslist op de ministerraad. Een besluit van minister van Economie Wouter Beke daarover is goedgekeurd. Intussen wordt gewerkt aan een nieuw systeem voor sociale tarieven dat beter bestand is tegen plotse prijsschommelingen.

Het sociaal tarief is een gunsttarief voor mensen met een leefloon, een invaliditeitsuitkering of een inkomensgarantie voor ouderen. De voorbije weken bezorgde toezichthouder CREG de hoogte van de prijzen vanaf 1 augustus. Voor elektriciteit zou er een stijging zijn met 6 tot 11 procent ten aanzien van het huidige tarief. Daarom besliste de regering dat tarief opnieuw voor zes maanden te bevriezen.

Voor aardgas is er een daling van de prijs voorzien, maar daarvoor waren geen aparte maatregelen nodig.