Gatz heeft er geen probleem mee om stap opzij te zetten als Vlaams minister: ‘Mij maakt het niet uit’
Op een bepaald moment moet je kiezen tussen het groter belang van de partij en wat er nodig is voor je stad Foto: BELGA

Sven Gatz wordt de nieuwe Brusselse Open VLD-minister, maar kan niet rekenen op de steun van zijn voorzitster Gwendolyn Rutten. ‘We moesten verder blijven onderhandelen wilden we zelf niet worden buiten gekeken’, verdedigt hij zich nu.

Gatz, die straks de eed aflegt als Brussels minister voor Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Promotie van Meertaligheid in de Brusselse regering, onderhandelde het regeerakkoord samen met Guy Vanhengel. Maar dat regeerakkoord is te links vindt de Open VLD-top, die de MR mee aan boord wilde hijsen en meent dat Vanhengel en Gatz niet genoeg geprobeerd hebben om dat doel te bereiken.

Dat ontkent Gatz en hij wijst erop dat ze de onderhandelingen verschillende keren hebben vertraagd met die reden. ‘Als het telkens neen is, dan is het neen. Dat heeft Rutten zelf ondervonden, toen ze het stokje overnam. Het is geen realistische verwachting dat iemand van gedachten zal veranderen als je het maar blijft vragen’, zei hij in De ochtend op Radio 1.

‘We moesten verder blijven onderhandelen wilden we zelf niet worden buiten gekeken’, aldus Gatz. ‘Op een bepaald moment moet je kiezen tussen het groter belang van de partij en wat er nodig is voor je stad. Het is altijd beter overeen te komen dan dat er spanningen zijn, maar op een gegeven moment moet je kiezen, niet voor een postje, maar voor een positief verhaal voor je stad.’

Gatz benadrukt ook dat 85 procent van de aanwezigen het bestuursakkoord heeft goedgekeurd, ‘dat is een duidelijk mandaat’.

Het bevat volgens hem ook voldoende liberale accenten, met onder meer de uitbreiding van de metro en de eerste minister van Meertaligheid, een rol die hij zelf zal opnemen en ‘een ongelooflijke uitdaging’ noemt. Hij wuift ook de kritiek weg dat hij moest inleveren op 5G. ‘Dat staat wel degelijk in het regeerakkoord, op dezelfde manier als destijds het geval was met 4G en dat is ook uitgevoerd.’

Geen superminister

Gatz ontkent evenwel niet dat er spanningen zijn met de partijtop en dat daardoor de kans bestaat dat ze hem straks zullen vervangen in de Vlaamse regering, en het hem dus niet gegund wordt om de tweede combinerende ‘super­minister’ te zijn in de geschiedenis. ‘Maar daar heb ik geen enkel probleem mee’, aldus Gatz.

‘Of ik de twee zal mogen combineren, moet nog besproken worden met de partij, maar mij maakt het niet uit. Ik denk alleen dat men moet kijken hoe ingewikkeld ze de zaken willen maken door nu nog iemand anders te benoemen voor een regering in lopende zaken, maar dat is mijn verantwoordelijkheid niet.’

Tot slot heeft hij er ook vertrouwen in dat de plooien tussen hem en Rutten snel zullen worden gladgestreken. ‘Ik zit al lang genoeg in de politiek om te weten dat alles uiteindelijk terug goed komt. Bij mij staat de deur altijd op een kier. Ik heb er wel vertrouwen in, mensen komen elkaar altijd opnieuw tegen.’