Psychiater Dirk De Wachter trekt van 22 juli tot 4 augustus door Tanzania om projecten van Child-Help te bezoeken rond hydrocefalie (waterhoofd) en spina bifida (open rug). Hij zal praten met de getroffen kinderen en hun families en met hulpverleners.

U kunt zijn verslag vanaf maandag 22 juli volgen in de column ‘Hodi Tanzania’ in De Standaard en in dS Avond. Hodi betekent in Swahili ‘Mag ik binnenkomen?’. Elk jaar worden wereldwijd ruwweg één miljoen gezinnen geconfronteerd met hydrocefalie en spina bifida. Om aandacht te vragen voor dit onderbelichte gezondheidsprobleem heeft Dirk De Wachter toegezegd peter te zijn van Child-Help.