‘Zone 30 wordt het nieuwe normaal in Brussel’
Foto: BELGA

De nieuwe Brusselse regering heeft haar regeerakkoord klaar. De bevoegdheidsverdeling blijkt een veel zwaardere bevalling.

‘Toch even benadrukken dat we hier in Brussel de eerste zijn die al een regeerakkoord kunnen voorstellen’, liet Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) niet na om de lof te zingen van de ‘Brusselse stabiliteit’. Hij ging daarbij wel voorbij aan het regeerakkoord in de Duitstalige Gemeenschap, maar dat mocht de pret niet drukken.

De PS, Ecolo, het Défi, Groen, Open VLD, one.brussels-SP.A rondden vannacht de inhoudelijke onderhandelingen voor het Brusselse regeerakkoord af. Op de persconferentie in het Brussels Parlement gaven de partijen meer toelichting bij hun plannen.

Verkeersveiligheid

Sociale en ecologische thema’s vormen de twee hoofdassen van het akkoord. Naast de isolatie en renovatie van woningen en de netheid van de stad, ging de meeste aandacht naar verkeersveiligheid, één van de grote stokpaardjes van Groen en Ecolo.

‘Concreet gaat dit bestuur voor een algemene zone 30 op het grondgebied van het Brussels Gewest, veiligere fietsinfrastructuur, betere handhaving en verkeersluwe wijken door circulatieplannen’, aldus Elke Van den Brandt, onderhandelaarster voor Groen. Voor grote ‘structurerende’ assen, zoals de Lambermontlaan of de Kleine Ring, wordt wel een uitzondering gemaakt. ‘De mensen moeten daardoor vooral aanvoelen dat ze te snel rijden in de stad’, zegt Van Den Brandt. ‘We zullen daar ook de mobiele en draagbare camera’s op afstellen en bij de politiezones wordt aangedrongen om strenger te controleren. 30 per uur rijden wordt het nieuwe normaal.’

Opvallend: ook de betrokkenheid van de burger wordt een belangrijk punt voor de Brusselse regering. Op gezette tijden zullen er bijvoorbeeld ministerraden samenkomen waarbij de ‘société civile’, het brede middenveld, betrokken wordt. Onder de noemer bonne gouvernance willen de partijen ook verder werken aan een cumulverbond en een afbouw van het aantal lokale mandatarissen.

Open VLD, dat er niet in slaagde om in Brussel haar zusterpartij MR aan boord te hijsen, klopt zich ten slotte op de borst met een aantal ‘liberale accenten’, waaronder de modernisering van de successierechten, de aanpak van de meertaligheid en de realisatie van 5G in de hoofdstad. ‘We hebben nog tot vijf keer toe geprobeerd, in alle hoffelijkheid, om MR erbij te krijgen. Maar als het antwoord “neen” blijft, moet je op een bepaald moment een keuze maken om al dan niet verantwoordelijkheid op te nemen’, zei Open VLD-onderhandelaar Sven Gatz.

Milieuorganisatie Greenpeace reageert gematigd positief. ‘Deze Brusselse regering streeft als eerste regering in ons land naar een klimaatneutrale samenleving tegen 2050. Dat is een belangrijke eerste stap’, reageert woordvoerder Joeri Thijs. De organisatie toont zich onder meer ook tevreden over de zone 30 en de invoering van de circulatieplannen. Maar, benadrukt Thijs, ‘als hoofdstad van Europa steekt Brussel best nog een tandje bij. Onder andere de uitfasering van fossiele wagens moet vroeger, zoals in Parijs.’  

Namen en bevoegdheden

Over de verdeling van de posten werd bijzonder lang gepalaverd en ook nu ligt de definitieve bevoegdheidsverdeling nog altijd niet helemaal vast. De regering zou morgenvroeg al de eed willen afleggen. Op het partijcongres van de PS werd de regeringsdeelname unaniem goedgekeurd. En dat was ook bij One.brussels-SP.A en Défi het geval.

Bij Ecolo wordt de goedkeuring een tweetrapsraket, legde Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi uit. ‘Eerst zal het partijcongres zich uitspreken over het volledige regeerakkoord, dat vanaf morgen voor iedereen beschikbaar zal zijn. Dan komt er een moment waarop we nog terugkoppelen naar de andere onderhandelaars voor een kort laatste overleg over de namen en de bevoegdheden, waarna ook die worden voorgelegd op het congres.’

De partners van de toekomstige coalitie gaan daarbij wel al uit van een groene goedkeuring.