Akkoord over Brusselse regering
Foto: Photo News

De Brusselse onderhandelaars van PS, Ecolo, Défi, Groen, Open VLD en one.brussels-SP.A hebben vannacht een akkoord bereikt over de vorming van een regering. De MR valt uit de boot.

Het akkoord, dat zo’n 120 pagina’s telt, wordt later vandaag op een persconferentie voorgesteld. In de (voor)avond is het dan aan de zes partijen om hun fiat te geven op hun toetredingscongressen, waarna de namen zullen geprikt worden op de verschillende ministerposten.

Donderdag volgt de eedaflegging en legt de minister-president, wellicht opnieuw Rudi Vervoort (PS), de regeringsverklaring af in het Brussels Parlement, dat na een debat vrijdag op zaterdag het vertrouwen moet geven. Daarmee zouden de zes coalitiepartners alvast hun eerste belofte nakomen: een Brusselse regering voor de nationale feestdag op 21 juli.

Liberale demarche

De formatie liep vertraging op omdat Open VLD de deelname van MR opnieuw op tafel legde. Gisterennamiddag zonderden de Vlaamse liberalen, inclusief voorzitster Gwendolyn Rutten, zich af in een ultieme poging om de MR aan boord te hijsen.

De andere partijen gingen ervan uit dat de liberalen hun strijd om als ‘blauwe familie’ deel te nemen gestaakt hadden. Maar nu de MR ‘incontournable’ blijkt te zijn op het niveau van de Waalse regering en Franse Gemeenschapsregering was de hoop opgeflakkerd om er ook in Brussel bij te zijn. De andere politieke partijen weigerden echter, waardoor de liberalen opnieuw met de andere vijf aan tafel gingen zitten. Even voor 18 uur kon de ultieme vergadering starten.

Omstreeks 20.30 uur verlieten de onderhandelaars het Brussels Parlement om te eten en op een geheime plek verder te werken in een beperkte delegatie. Ze namen alvast hun tijd, want het duurde tot woensdag 3.30 uur tot er witte rook kwam.

MR

Reeds op 31 mei, vijf dagen na de verkiezingen, raakten Groen, Open VLD en one.brussels-SP.A het eens om aan Nederlandstalige kant de onderhandelingen te starten voor de vorming van een nieuwe Brusselse regering. Aan Franstalige kant sleepte de partnerkeuze iets langer aan. Op 24 juni zou dan de eigenlijke formatie met zes partijen - PS, Ecolo en DéFI aan Franstalige kant - moeten starten. Maar die dag kwam Open VLD niet opdagen aan de onderhandelingstafel omdat ze de MR mee in het proces wilde betrekken. Dat stuitte op een kort ‘neen’ van de Franstaligen, waarna het formatieberaad een week later, op 1 juli, dan toch van start ging.

Na de regering van de Duitstalige Gemeenschap is de Brussels regering de tweede bewindsploeg die na de verkiezingen van 26 mei gevormd is.