Rusland veroordeeld voor discriminatie holebiverenigingen
Foto: REUTERS

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt de Russische weigering om drie verenigingen van les­bi­en­nes, ho­mo’s, bi­sek­su­elen en trans­genders te registreren. De beslissingen van de Russische regering zijn in strijd met de Europese regelgeving op de vrijheid van vereniging, en vormen een onterechte discriminatie op grond van seksuele geaardheid.

De Russische autoriteiten hadden tussen 2006 en 2011 de registratie geweigerd van de lgbt-groepen Regenbooghuis, Beweging voor Huwelijksgelijkheid en Sochi Pride House. Lokale autoriteiten en rechtbanken hadden gezegd dat de groepen de ‘morele waarden van de samenleving konden vernielen’, tot een bevolkingsdaling konden leiden en de rechten van de meerderheid van de Russen konden verstoren die relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht aanstootgevend vindt.

Het mensenrechtenhof in Straatsburg deed al herhaaldelijk uitspraak tegen Rusland in lgbt-kwesties. In november 2018 veroordeelde het hof Moskou omdat het verscheidene aanvragen voor het houden van manifestaties voor de rechten van lgbt’ers had afgewezen.