De allereerste vraag van Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) over ‘overlast van allochtonen’ zorgt meteen voor ergernis in het federaal parlement.

‘Nee nee nee, op uw partijcongres, maar niet hier (in het parlement, red.). Dáár kunt u uw leugens vertellen, maar niet hier tegen mij’, wond minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zich meteen op na de allereerste tussenkomst van Vlaams Belang-Kamerlid Dries Van Langenhove.

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken betreurde Van Langenhove ‘het feit dat De Crem de olifant in de kamer niet durft te benoemen en de verantwoordelijkheid afschuift op de lokale overheden’. Het antwoord van De Crem op zijn vraag over de ‘overlast van allochtonen in de recreatiegebieden en openluchtzwembaden’ stelde Van Langenhove teleur.

Nochtans had De Crem duidelijk zijn best gedaan om de harde lijn te bewandelen in zijn antwoord. ‘Ik veroordeel elke vorm van overlast ten stelligste’, benadrukte hij. ‘Het is ontoelaatbaar en vergt een kordaat optreden. Ik dien er op te wijzen dat die feiten in eerste instantie tot de bevoegdheid behoren van de uitbaters van de zwembaden en de lokale overheden. Ze zijn gemachtigd om gepaste maatregelen te nemen (…). Maar als de overlast blijft, zal ik bijkomende maatregelen nemen. In dit geval is willen ook kunnen.’

N-VA die in de commissie ook een vraag stelde over de ‘de veiligheid in publieke zwembaden en recreatiegebieden’ kon, in tegenstelling tot Vlaams Belang, wel leven met het antwoord van De Crem. ‘Ik ken in u wel een veiligheidsbondgenoot’, benadrukte N-VA-Kamerlid Koen Metsu.