Von der Leyen belooft te strijden voor sterker Europa
Ursula Von der Leyen Foto: Reuters
De Duitse Ursula von der Leyen heeft in een drie kwartier durende toespraak geprobeerd 374 parlementsleden te overtuigen haar te steunen als voorzitter van de Europese Commissie. 'Wie Europa wil verzwakken, zal in mij een ongenadig tegenstander vinden', zei ze duidelijk. Later vandaag volgt een stemming.

Von der Leyen gaf details over haar plannen voor milieubeleid en sociaal beleid. 'Wat goed is voor onze planeet moet ook goed zijn voor onze burgers'. Maar ze benadrukte dat om dat mogelijk te maken er ook een sterke economie nodig is. Daarbij wees ze uitdrukkelijk op de rol van het midden- en kleinbedrijf. 

Over migratie zei de Duitse dat we vluchtelingen op zee moeten redden, maar tegelijk moet illegale migratie beperkt worden. 'Ik besef hoe moeilijk en verdelend gesprekken over dit thema zijn'. Ze wil daarom tot een gemeenschappelijk en gemoderniseerd asielbeleid komen. Dat houdt meer steun in aan landen waar meer migranten aankomen, maar ook extra bewaking van de grenzen. Dat moet ten laatste in 2024 rond zijn, stelt ze. 

Ze ging ook even in op de Brexit. Ze zegt dit te betreuren, maar te respecteren. Ze lijkt te willen vasthouden aan het bestaande akkoord. 'Dat neemt niet weg dat ik bereid ben de terugtrekkingsdatum verder naar achter te schuiven, mocht daar een goede reden voor zijn. Het VK zal in elk geval onze bondgenoot, partner en vriend blijven.'

Gendergelijkheid

Over de samenstelling van haar toekomstige commissie gaf Von der Leyen alvast aan dat ze 'absolute gendergelijkheid wil'. Als de lidstaten onvoldoende vrouwen voorstellen, zal ze niet aarzelen meer namen te vragen, beloofde ze. Ze wees erop dat slechts een kleine minderheid van de leden van de Europese Commissie tot dusver vrouwelijk was. Daar moet een einde aan komen. 'We hebben recht op ons deel'.

Om de EU te democratiseren wil ze een sterkere positie van het Europees Parlement. Als een resolutie in het parlement op een meerderheid kan rekenen, dan belooft ze met de Commissie het wettelijk kader te ontwikkelen. Ze wil ook herbekijken hoe de spitzenkandidatenprocedure verloopt. 

Von der Leyen liet er geen twijfel over bestaan dat ze een overtuigd Europeaan is. 'Wie Europa wil verzwakken, zal in mij een ongenadig tegenstander vinden'.