Socialistische fractie verdeeld over steun aan Von der Leyen
Kathleen Van Brempt Foto: Isopix
Het socialistische Europarlementslid Kathleen van Brempt (SP.A) zal de voordracht van de Duitse Ursula Von Der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie 'waarschijnlijk niet steunen'. Andere leden van haar fractie zullen dat wel doen. Met een verdeelde socialistische partij wordt het voor Von der Leyen veel moelijker om een meerderheid te krijgen. Ook Geert Bourgois (N-VA) zegt nog te twijfelen, al is hij wel 'positief kritisch'.

Van Brempt gaf in De Ochtend op Radio 1 aan dat ze de hele voordrachtprocedure nog niet verteerd heeft. 'Ik was zeer verbaasd, zelfs gedegouteerd door de manier waarop de raad dit naar zich heeft toegetrokken', verwees ze naar het afvoeren van de socialisitische kandidaat Frans Timmermans. 'Er is iemand (Von der Leyen, nvdr.) uit een hoge hoed getoverd. Ze heeft een heel slecht hoorzitting gedaan in onze fractie. Daarna heeft ze een heel intelligente brief gestuurd, maar dat overtuigt me niet genoeg om haar straks te steunen'.

Volgens Van Brempt is het onwaarschijnlijk dat De Duitse haar aangekondigde sociale maatregelen zal kunnen doordrukken. Zo staan de EVP en de liberalen volgens haar  te veel op de rem om Von der Leyen haar engagement te laten waarmaken. 'De vraag is: kopen we geen kat in een zak?' 

Ondanks haar persoonlijk verzet verwacht Van Brempt toch dat von der Leyen genoeg steun zal krijgen. 'Ik denk wel dat ze verkozen zal worden, mede dankzij de ECR en Salvini'. 

'Klemtonen niet in orde'

Maar ook Geert Bourgeois, die met N-VA deel uitmaakt van ECR is niet overtuigd. Dat gaf Bourgeois vanmorgen aan op Radio 1. Eerder zei Bourgeois haar het voordeel van de twijfel te geven, maar dat lijkt na het lezen van een uitgelekte brief van Von der Leyen aan de liberalen en socialisten minder zeker. 

Hij leest in de brief elementen die er op wijzen dat de Duitse een evolutie naar een grotere Europese Unie wil inzetten. ‘Ze legt een hele reeks klemtonen die voor ons niet in orde zijn. Als dat zo blijft, dan gaat ze een richting uit die we niet willen. We gaan na het debat ons stemgedrag evalueren’, aldus Bourgeois.

Hij voegt daar nog aan toe dat hij ‘geen doorslag van ons eigen programma verwacht’, maar hij wil wel dat er een aantal lijnen voor de toekomst van de EU als wereldspeler worden uitgetekend. ‘Ik zie die in de brief alvast niet’.

De nieuwkomer in het Europees Parlement zegt dat N-VA niet noodzakelijk op dezelfde manier zal stemmen als de fractiegenoten van de ECR. Zo lijkt het wel al vast te staan dat de Polen uit de fractie voor de benoeming zullen stemmen. Ook de ECR zal dus mogelijk verdeeld stemmen. 

‘Goede antwoorden’

Kris Peeters, die met CD&V net als Von der Leyen deel uitmaakt van de EVP-fractie, zal wel zeker voor haar stemmen, gaf hij ook op Radio 1 aan. ‘Ik heb drie keer de gelegenheid gekregen met haar te spreken. Ze heeft toen telkens goede antwoorden gegeven op mijn vragen. Ik hoop dat ze dat straks ook zal doen in het parlement, en dat ze vriend en vijand zal overtuigen.

Hij is wel niet zeker dat ze de benodigde 374 parlementsleden kan overtuigen. ‘Met de EVP zijn we goed voor 182 stemmen. Ik hoop dat de hele EVP, maar ook de socialisten en de liberalen en misschien zelfs de fractie van mijn collega Geert Bourgeois voor haar zullen stemmen.’

Hoorzitting

Von der Leyen zal vanmorgen het Europees Parlement proberen te overtuigen in een hoorzitting. Later op de dag volgt de stemming, de uitslag daarvan is pas vanavond bekend.