Weekendvijvers Herselt worden biodivers natuurgebied
Foto: Natuurpunt

In het gebied De Langdonken in Herselt werkt Natuurpunt aan de omvorming van een aantal verlaten weekendvijvers tot biodivers natuurgebied met poelen en vennen.

Het gebied zal functioneren als overstromingsgebied en wordt de ideale habitat voor onder meer libellen. De werken zullen ongeveer een maand duren. Natuurpunt verwijdert alle gebouwen en verhardingen, onder meer een betonnen zwembad. De vijvers worden leeggepompt en het slib wordt uitgebaggerd. De oevers worden afgeschuind, zodat er poelen met zuiver water overblijven.

‘Die poelen of vennen zijn ideaal jacht- en voortplantingsgebied voor heel wat soorten libellen’, laat Natuurpunt weten. ‘Zelfs tijdens de werken werd al een boomvalk gezien die boven de vijvers op de libellen komt jagen.’ Er lopen heel wat wandelpaden langs het gebied. Eens de werken afgerond zijn, kunnen liefhebbers de natuur bewonderen vanaf die paden.

De Langdonken is een natuurgebied van meer dan 100 hectare groot op de overgang tussen de Kempen en het Hageland. Er is een heus wandelknooppuntennetwerk voorzien. Omdat het over een overgangsgebied gaat, is het een belangrijke habitat voor zeldzame soorten.

Dankzij de omvorming kan de zone, een overstromingsgebied, nu lang nat blijven. Zo vervult het gebied een rol als waterspons en kan het toekomstige hevige regens en extreme weersomstandigheden helpen opvangen. Het wordt ook een beter infiltratiegebied voor grondwater.