Vluchtelingen trekken naar Vlaamse steden
Foto: rr
Na hun erkenning als vluchteling ontlopen asielzoekers massaal Wallonië, en trekken ze naar Vlaanderen en – in mindere mate – Brussel. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur, waarover De Tijd berichtte. Vlaanderen onderzocht de verhuisbewegingen tot begin dit jaar van zo’n 51.000 migranten die sinds 1 januari 2014 in ons land internationale bescherming kregen.

Een kleine 40 procent van de asielzoekers, die in centra verblijven en hun woonplaats niet kunnen kiezen, woonde op het moment van de erkenning in Wallonië. Nadien verhuisde meer dan de helft van hen naar Vlaanderen (in 38 procent van de gevallen) of Brussel (16 procent). Van de vluchtelingen die al in Vlaanderen wonen, blijven negen op de tien hier. In Brussel blijft driekwart in het Gewest wonen.

Die verhuisbewegingen maken dat na de erkenning 60 procent van de onderzochte vluchtelingen in Vlaanderen woont, terwijl dat voordien maar 47 procent is. 

Als reden wordt gewezen op de aanwezigheid van jobs en mensen uit de eigen gemeenschap. Daarom verhuizen erkende vluchtelingen vooral naar Vlaamse steden. In absolute aantallen trekken Antwerpen en Gent de meeste vluchtelingen. Verhoudingsgewijs spannen Oostende, Turnhout en Leuven de kroon. De meeste verhuizingen vinden kort na de erkenning plaats.