‘Privacyconsulent is geëvolueerd naar een meer technisch profiel’
David Callebaut, CEO van Infosentry. Foto: Jobat.be
Als het gaat over nieuwe beroepen, duikt in de lijstjes vaak de job van privacyconsulent op. De Europese verordening op gegevensbescherming (GDPR) die in mei vorig jaar van kracht werd, is daar niet vreemd aan. Hadden de taken van de privacyconsulent aanvankelijk vooral een juridisch karakter, dan zijn ze intussen wel meer verschoven naar de operationele kant van de zaak.

Sinds de invoering van de GDPR, moeten gegevens en informatie efficiënt afgeschermd worden; en dus zijn er experts nodig om organisaties te wijzen op de kwetsbaarheden en om tips te geven hoe alles kan aangepakt worden. Bovenop informatiebeveiliging in het algemeen, kwam het privacy-verhaal. Infosentry uit Kontich sprong in 2017 mee op de kar. “Informatiebeveiliging was niet nieuw. Zelf zijn we er al tien jaar mee bezig. Maar vanuit een zekere paniekreactie bij bedrijven inzake dat privacy-verhaal zagen wij een golf opsteken”, vertelt David Callebaut, oprichter en CEO van Infosentry.

“Die golf is nu wel wat gaan liggen en we zien een groot verschil tussen nu en voor de deadline van de GDPR. De privacyconsulent moest zich aanvankelijk vooral over het juridische aspect van de zaak buigen. Maar achteraf moet dat ook operationeel worden ingevuld in de systemen en al die vergaarbakken van informatie. De privacy-consulenten nu zijn heel dikwijls heel technische profielen met een IT-achtergrond om dat allemaal naar de systemen te kunnen vertalen”, verduidelijkt Callebaut.

>

>

>