Kris Van Dijck neemt ontslag, maar wil P-Magazine aanklagen
Foto: BELGA

Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) neemt ontslag als voorzitter van het Vlaams Parlement. Dat bevestigt hij in een verklaring. Hij ontkent de aantijgingen uit P-Magazine. Zijn echtgenote zegt P-Magazine te zullen aanklagen.

Volgens P-Magazine heeft Van Dijck via mails naar minister van Werk Kris Peeters (CD&V) ervoor geijverd dat een escortdame een uitkering zou krijgen van het 'Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers’. Het blad insinueert ook dat de onderneming  waarvoor de escortdame werkte was opgericht om snel failliet te gaan en een uitbetaling te krijgen van het fonds.Kris Peeters bevestigt overigens dat er een uitbetaling is gebeurd door het fonds. 

Van Dijck neemt ontslag na de aantijgingen maar hij ontkent de verhalen. Wat de bekroning van zijn lange parlementaire carrière moest worden, draaide uit op een nachtmerrie. 'De recente gebeurtenissen maken het voor mij onmogelijk om nog langer te functioneren als Vlaams parlementsvoorzitter', zegt Van Dijck in een mededeling die N-VA heeft verspreid. 'Ik acht mijn ontslag noodzakelijk om de sereniteit te laten terugkeren.'

Zijn echtgenote toonde zich in een gesprek met VTM Nieuw strijdvaardig. 'We hebben bewijzen dat men niet moet praten over fraude. We gaan P-Magazine aanklagen, het komt allemaal goed', zei ze. Ze wil pas volgende week, na overleg met hun advocaat, een toelichting geven over de volgende stappen. 

'Zelf ontslag gegeven'

Volgens minister-president  en partijgenote Liesbeth Homans was er geen druk vanuit de partij en heeft Van Dijck zelf zijn onstlag aangeboden. 'Er is vanuit de partij niet gevraagd om zijn ontslag, er was de vraag van de partij om samen te zitten maar hij is binnengekomen en heeft meteen zijn ontslag gegeven, aldus Homans.

'Aantijgingen zijn totaal incorrect' 

In een schriftelijke reactie geeft Van Dijck verder geen details over de zaak, maar hij geeft wel toe 'fouten' gemaakt te hebben. 'En ik betreur dat. Maar zoals ik al eerder zei: ik kan de tijd niet terugdraaien.' De N-VA'er is wel stellig: 'Ik wil één ding duidelijk stellen wat het verhaal dat nu de ronde doet betreft: ik heb nooit iets gedaan dat tegen de wet ingaat. Wie mij een beetje kent, weet dat ook. De aantijgingen van vandaag zijn totaal incorrect.' 

De Desselse burgemeester zegt nu de komende dagen aan zijn verdediging te werken. Hij excuseert zich nog bij 'ieder die ik ontriefd zou mogen hebben, maar in het bijzonder aan mijn naasten, die nu meegesleept worden in een verhaal waar zij geen deel in hebben.'

De escortdame waarvan sprake in dit verhaal is trouwens dezelfde vrouw die eind juni in de media kwam omdat ze werd afgeperst door een 61-jarige man en zijn vrouw. Dat duo had de callgirl en haar klanten twee jaar lang gefilmd. Tussen dat beeldmateriaal bevonden zich ook beelden van een Vlaamse burgemeester en een Vlaams Parlementslid.  De naam Van Dijck werd toen nooit genoemd, maar circuleerde in de wandelgangen.

De volledige mededeling van Van Dijck

 

Ik kondig hierbij mijn ontslag aan als voorzitter van het Vlaams Parlement. De recente gebeurtenissen maken het voor mij onmogelijk om nog langer te functioneren als Vlaams parlementsvoorzitter.
 
Ik acht mijn ontslag noodzakelijk om de sereniteit te laten terugkeren. Als Vlaams parlementslid sinds het eerste rechtstreeks verkozen Vlaams parlement was het mijn droom om deze assemblee, de hoogste vergadering van Vlaanderen, voor te zitten.

Het spijt mij dat dit verhaal nu in mineur wil eindigen. Ik heb in mijn leven fouten gemaakt en ik betreur dat. Maar zoals ik al eerder zei: ik kan de tijd niet terugdraaien.

Maar ik wil wel één ding duidelijk stellen wat het verhaal dat nu de ronde doet betreft: ik heb nooit iets gedaan dat tegen de wet ingaat. Wie mij een beetje kent, weet dat ook. De aantijgingen van vandaag zijn totaal incorrect.
 
Ik wil mij daar ook in alle rust tegen kunnen verdedigen. De komende dagen zal ik mij daar op toe leggen. Rest mij nog enkel iedereen te danken voor de kansen en tenslotte nogmaals mijn spijt te betuigen aan ieder die ik ontriefd zou mogen hebben, maar in het bijzonder aan mijn naasten, die nu meegesleept worden in een verhaal waar zij geen deel in hebben.

Commotie

Het nieuws raakte bekend tijdens zijn toespraak op de 11 juliviering in het Brusselse stadhuis. Al tijdens de toespraak brak commotie uit onder de aanwezigen. Meteen daarna werd Van Dijck door communicatieverantwoordelijke Pol Van Den Driessche weggeleid. Minister-president en partijgenote Liesbeth Homans weigerde kort daarna in een eerste reactie aan Villa Politica elke commentaar en toonde zich verbolgen. 'Verder wil ik hierop niet reageren. Geen enkele andere bron bevestigt het verhaal van P-Magazine.' 

Voor Van Dijck zijn de nieuwe aantijgingen de druppel te veel. De emmer was namelijk al vol: de voorlopige voorzitter van het Vlaams Parlement lag pas nog onder vuur door het auto-ongeval dat hij in dronken toestand had veroorzaakt. Zijn positie werd toen al in vraag gesteld. N-VA besliste toen echter hem niet te laten vallen. 

Door het ontslag van Kris Van Dijck wordt ondervoorzitter Filip Dewinter tijdelijk voorzitter van het parlement. Het laat zich raden dat het Vlaams Parlement snel een nieuwe voorzitter zal willen aanduiden.