Blauwalgen rukken op: zwemverbod in Donkmeer
Donkmeer in Berlare Foto: Ann-Sophie D’hollander

Er werd een te hoge concentratie van de blauwalgbacterie vastgesteld, waardoor het onveilig is voor mensen en dieren om te zwemmen in het Donkmeer in Berlare.

Het is onduidelijk hoe lang het zwemverbod zal gelden, omdat de bacterie heel hardnekkig kan zijn. ‘Afhankelijk van de situatie kan het lang duren. Maar als het zou regenen, kan de bacterie sneller ...