Voorlopige begroting goedgekeurd, ondanks verzet N-VA en Vlaams Belang
Themabeeld parlement Foto: Kristof Vadino

In de Kamer stemden de N-VA en Vlaams Belang tegen de verlenging van de begroting ‘van voorlopige twaalfden’, omdat de uitgaven voor onder meer migratie en het koningshuis stijgen.

In een uitzonderlijke zitting kwam de Kamercommissie Financiën en Begroting deze namiddag samen om de staatsuitgaven voor de maanden augustus, september en oktober goed te keuren.

Gezien de ontslagnemende regering in lopende zaken zit, moet de staat het immers doen met ‘voorlopige twaalfden’, waarbij elke maand een twaalfde van de begroting van 2018 kan worden uitgegeven. Die moeten elk kwartaal verlengd worden. De tekst werd goedgekeurd, ondanks tegenstemmen van N-VA en Vlaams Belang en een onthouding van de PVDA. 

De voorlopige begroting voor het komende kwartaal bevat onder meer de indexering van de dotaties aan het koningshuis en bijkomende middelen voor de federale kabinetten. Ook wordt er bijkomend 40 miljoen euro voorzien voor asiel en migratie, waarvan het merendeel bedoeld is voor de opvang van asielzoekers.

Limiet op asielaanvragen

N-VA-Kamerlid Sander Loones verzette zich tegen die meeruitgaven. ‘Een ander migratiebeleid moet worden gevoerd’, zei Loones, die dezelfde boodschap al deze ochtend op Radio 1 verkondigde. De N-VA pleit voor een limiet op het aantal asielaanvragen, hoewel de Raad van State dat als illegaal beoordeelde.

Loones riep op tot zuinigheid. ‘Politieke soberheid zou de regering sieren. De cijfers kleuren meer en meer rood. Hervormingen en besparingen zullen nodig zijn. We vinden niet dat de lonen van de ministers moeten geïndexeerd worden, en ook voor de monarchie zou budgettaire bescheidenheid sieren.’

Vlaams Belang: ‘Fikse opslag’ voor koningshuis

De N-VA, die zei de voorlopige twaalfden enkel te willen goedkeuren als haar vier amendementen goedgekeurd worden, kreeg bijval van Vlaams Belang. ‘Er wordt bovenop de voorlopige twaalfden 67.000 euro voorzien voor het koningshuis’, zei Kamerlid Wouter Vermeersch. ‘Een fikse opslag.’ Vermeersch hekelde ook de versnelde opvraging van fondsen voor de financiering van de EU.

Daarnaast verzet Vlaams Belang zich tegen de bijkomende middelen voor asiel en migratie. Daarbij haalde Vermeersch aan dat het ontwerp voorziet in 3,6 miljoen euro voor leeflonen. Vermeersch verwees echter naar het beleid van de N-VA en ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zelf. ‘Politieke spelletjes na de verkiezingen kunnen vijf jaar dadeloosheid niet compenseren’, aldus Vermeersch.

Open VLD en CD&V: 'Speel geen politieke spelletjes'

Open VLD en CD&V, die deel uitmaken van de ontslagnemende regering, riepen op om 'geen politieke spelletjes' te spelen. 'Dit is een surrealistisch schouwspel', zei Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert over de kritische tussenkomsten van PS en de N-VA. 'Er is geen regering meer om oppositie tegen te voeren.'

'Dit gaat over de twee partijen die de grootste zijn in hun taalgroep, van wie burgers verwachten dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en samen gaan spreken om te zien of ze een regering kunnen vormen.' Lachaert zei eveneens dat de uitgaven voor de kabinetten te wijten zijn aan opzegpremies voor de N-VA-kabinetten, als gevolg van de regeringsexit van de Vlaams-nationalisten.

Ook CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten verdedigde de ontwerptekst. 'Men kan over de details verschillen, maar het gaat niet over dermate astronomische bedragen dat ze begrotingen doen ontsporen.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig