Meer dan 50.000 erfenissen geweigerd
Foto: ImageGlobe

Sinds begin 2018 hebben al meer dan 50.000 Belgen een erfenis geweigerd omdat die nalatenschap vooral uit schulden bestaat.

Niemand is verplicht om een erfenis te aanvaarden. U kunt een erfenis weigeren, bijvoorbeeld omdat de verstandhouding met de overledene helemaal zoek was of omdat de erfenis meer schulden bevat dan activa.

Juridisch gaat het om een deficitaire nalatenschap. 'U hebt er niets bij te winnen om zo’n nalatenschap te aanvaarden’, luidt het bij de notarisfederatie. ‘Integendeel, als u dat wel zou doen, dan moet u de schulden van de overleden persoon betalen. Reden waarom u zo’n nalatenschap beter verwerpt.’

Het is mogelijk om zo’n deficitaire nalatenschap ‘gratis’ te verwerpen. Dat kan trouwens sowieso voor alle nalatenschappen die kleiner zijn dan 5.000 euro.

Volgens de notarisfederatie maken steeds meer Belgen ook gebruik van de mogelijkheid om een erfenis te weigeren. Tussen begin 2018, de start van de telling en 30 juni van dit jaar hebben 51.497 erfgenamen dat gedaan.

Onder voorbehoud

Er is nog een tweede mogelijkheid om een ongunstige erfenis te ontlopen, en dat is de zogenaamde. ‘aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Als u niet weet of de overleden persoon schulden had of hoeveel schulden er waren, dan kunt u op veilig spelen en aan de notaris een inventaris of boedelbeschrijving laten opmaken.

Bij zo’n aanvaarding ‘onder voorbehoud’ kunt u nooit verliezen. U moet nooit meer aan de schuldeisers van de overledene betalen, dan de waarde van de goederen die hij nalaat. In het slechtste geval draait uw erfenis uit op een nuloperatie, aldus de notarisfederatie.