Vlindertelweekend wordt vlindertelmaand
De atalanta, een veel voorkomende vlinder in Vlaanderen maar wel slachtoffer van de droogte. Foto: Diane Appels

Meestal is het maar een weekend, maar dit jaar zal de vlindertelling een hele maand duren. Van 6 juli tot 28 juli organiseert Natuurpunt de Grote Vlindertelling in heel Vlaanderen. Tijdens die maand kunnen Vlamingen de vlinders in hun tuin tellen en de resultaten doorgeven.

Waarom duurt de telling nu een maand in plaats van een weekend? Hendrik Moeremans van Natuurpunt verklaart: ‘We merken al enkele jaren dat het niet evident is om de vlinderpiek te kunnen voorspellen. Door de klimaatsverandering en de weersomstandigheden is het al gebeurd dat het vlindertelweekend voor of na de vlinderpiek viel.’ Door nu bijna een hele maand te tellen beperkt Natuurpunt het risico dat de vlinderpiek buiten de telling valt.

‘We hopen vurig dat er genoeg mensen aan zullen deelnemen. In het verleden deden vaak duizenden mensen mee en ieder jaar stijgt het aantal. Zowel mensen die in de stad als op het platteland wonen doen mee.’ Mensen kunnen ook meer dan één keer tellen zodat Natuurpunt een beter zicht heeft op het resultaat.

Droogte

De telling is dit jaar van bijzonder belang omdat Natuurpunt wil onderzoeken of de grote droogte die Vlaanderen momenteel in de ban houdt, een impact heeft op de vlinders. ‘Vlinders die afhankelijk zijn van brandnetels en nectarplanten hebben het moeilijker. Die planten zijn immers uitgedroogd’, aldus Moeremans.

Daardoor is er minder nectar voor, bijvoorbeeld, de atalanta of de dagpauwoog. Die vlinders vliegen minder en planten zich ook minder voort, volgens vlinderstichting.be. Bovendien leggen zij hun eitjes op brandnetels, maar omdat die ook uitgedroogd zijn, hebben de larven te weinig te eten. De vraag die Natuurpunt nu bezighoudt: ‘Welke impact zal de droogte op de vlinderpopulaties hebben?’

De hoge temperaturen hebben natuurlijk ook voordelen. Zuiderse vlinders worden opnieuw gespot in Vlaanderen. De steppeparelmoervlinder, bijvoorbeeld, leeft normaal in Centraal- en Oost-Europa, maar werd op 26 juni voor het eerst sinds 1959 weer gespot in Vlaanderen. Door de hogere temperaturen kunnen ze langere afstanden afleggen.

Overheid en burgers

De telling is niet enkel om te zien hoeveel vlinders in de tuinen vliegen, maar is ook een bewustmakingscampagne. Natuurpunt wil mensen bewustmaken van de dingen die zij kunnen doen om meer vlinders in hun tuin te krijgen.

De overheid helpt ook om de vlinders te beschermen door middel van een soortbeschermingsprogramma. Door dit programma wordt het leefgebied van de heivlinders beschermd en daarnaast beheert Natuurpunt ook vlinderweiden in Harelbeke zodat ook de graslandvlinders blijven bestaan.

Wie wil meedoen aan de telling kan op natuurpunt.be een herkenningsfiche downloaden. Daarop staan de verschillende vlinders die in Vlaanderen te vinden zijn per kleur. Op de website kunnen mensen ook terecht voor tips en tricks en via het invulformulier kunnen ze hun resultaten melden.