Rivierloodsen betwijfelen haalbaarheid nieuwe fietsbrug over Schelde
Foto: BFM

In een open brief wijst de Beroepsvereniging van Loodsen (BVL) op de mogelijke gevaren van de geplande fietsbrug over de Schelde, ter hoogte van Antwerpen-Zuid. De vereniging vreest zware hinder voor de scheepvaart en groot veiligheidsrisico’s.

Een jaar geleden besliste het Antwerpse stadsbestuur een fietsbrug over de Schelde te laten bouwen, ter hoogte van de Kennedytunnel. Vlaanderen zou 71 miljoen investeren in de brug, die in 2024 klaar moet zijn.

Maar de BVL, de beroepsvereniging van rivierloodsen, maakt zich zorgen over de haalbaarheid van het project. ‘Groot was onze verwondering dat wij als rivierloodsen - die toch dagelijks instaan voor de veiligheid op de Schelde - nooit bevraagd werden over de vereisten voor een brug over een snelstromende rivier als de Schelde’, schrijven ze in een open brief. ‘Er zijn ernstige implicaties voor de toegankelijkheid van onze stad voor cruiseschepen en negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid van de vele bedrijven gelegen voorbij de brug.’

De BVL deed daarom zelf onderzoek, in samenwerking met het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout. Uit de resultaten blijkt dat er heel wat schort aan de plannen, zo stelt de vereniging tenminste. Zo zou de gekozen locatie niet optimaal zijn, en de voorgestelde hoogte van 9,10 meter en de geplande doorvaartijd niet realistisch, beweren de loodsen.

De brug zou ook grote beperkingen met zich meenemen voor cruiseschepen. ‘Dat valt moeilijk in overeenstemming te brengen met de investeringen in de bouw van een nieuwe cruiseterminal aan Het Steen’, klinkt het bij de BVL.

Rivierloodsen betwijfelen haalbaarheid nieuwe fietsbrug over Schelde
Zo zou de aanloop naar de brug op Rechteroever er kunnen uitzien. Foto: rr

‘Bijkomend onderzoek’

Het Antwerpse stadsbestuur en de Vlaamse regering reageren op de brief van de loodsen dat er nog een bijkomend onderzoek naar de nautische toegankelijkheid loopt, waarvan de resultaten pas begin 2020 worden verwacht.

‘Het spreekt vanzelf dat veiligheid en nautische toegankelijkheid cruciale voorwaarden zijn voor de fietsbrug’, reageert Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Mobiliteit. ‘We gaan maximaal rekening houden met alle bemerkingen en suggesties, maar het blijft wel onze bedoeling om extra fietsinfrastructuur aan te leggen.’